VOOP

VOOP vzw – Vlaams Onderwijs OverlegPlatform – is een koepel die 20 scholen in Vlaanderen groepeert gaande van basisonderwijs (gewoon en buitengewoon), over secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon) tot volwassenenonderwijs.

Al deze scholen (op één uitzondering na) behoren tot het vrij gesubsidieerd niet-confessioneel onderwijs. De koepel VOOP vzw behoort samen met andere koepels als de Federatie van Steinerscholen, FOPEM (Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen) en de Katholieke, Joodse, Protestantse, Orthodoxe, Islamitische (…) scholen tot het vrij onderwijs.

 

Ben je, onverhoopt, niet tevreden over de werking van één van onze scholen, of over de dienstverlening van koepel of begeleidingsdienst, dan kun je een klacht indienen. Voor meer info hierover klik hier.