VOOP

VOOP vzw – Vlaams Onderwijs OverlegPlatform – is een koepel die een 20-tal scholen in Vlaanderen groepeert. Het betreft zowel gewoon als buitengewoon basisonderwijs en gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

 

Al deze scholen behoren tot het vrij niet-confessioneel onderwijs. De koepel VOOP vzw behoort samen met andere koepels als de Federatie van Steinerscholen, FOPEM (Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen), IPCO (Inrichtende Macht van het Protestants-Christelijk Onderwijs) en de Katholieke, Joodse, Protestantse, Orthodoxe, Islamitische (…) scholen tot het vrij onderwijs.