VOOP

VOOP vzw – Vlaams Onderwijs OverlegPlatform – is een koepel die 21 scholen in Vlaanderen groepeert gaande van basisonderwijs (gewoon en buitengewoon), over secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon) tot volwassenenonderwijs.

Al deze scholen (op één uitzondering na) behoren tot het vrij gesubsidieerd niet-confessioneel onderwijs. De koepel VOOP vzw valt samen met andere koepels als de Federatie van Steinerscholen, FOPEM (Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen) en de Katholieke, Joodse, Protestantse, Orthodoxe, Islamitische (…) scholen onder één net, namelijk het vrij gesubsidieerd net.