Allochtone ouders betrekken bij drugpreventie op school

Drugpreventie (deel van het drugbeleid op school) werkt het sterkst wanneer ouders betrokken worden bij het aanbod op school. Ouders die goed geïnformeerd zijn, kunnen hun kinderen mee helpen weerbaar maken, hen ondersteunen wanneer ze het moeilijk hebben en kunnen signalen van drugmisbruik/druggebruik tijdig herkennen. Zij weten ook beter wie ze moeten aanspreken wanneer ze zich zorgen maken om hun kinderen.
Voor ouders die deel uitmaken van Etnisch-Culturele Minderheden (ECM) is dit minder vanzelfsprekend. Aangezien velen van hen hier niet zijn opgegroeid, hebben zij een minder duidelijk beeld van de wereld waarin hun kinderen zich dagelijks in begeven, de verleidingen die daar spelen, de sociale druk die er vaak heerst,… Tegelijk is het voor verschillenden onder hen niet evident om te praten over moeilijke thema’s als drugs en alcohol. Net daarom is het belangrijk om deze ouders met extra aandacht te benaderen en meer moeite te doen om hen te betrekken.

Tussen december 2013 en mei 2015 coördineerde VAD in samenwerking met VIGeZ een Vlaams project rond opvoedingsondersteuning voor Etnisch-Culturele Minderheden over de thema’s tabak, alcohol en drugs (TAD). Het resultaat van dit project is een aanbod van 7 lokaal uitgewerkte en geëvalueerde methodieken (met bijhorende brochures en materialen) waarmee de opvoedingsvaardigheden van ouders versterkt kunnen worden om TAD-gebruik van hun kinderen te voorkomen of uit te stellen. De methodieken zijn geschikt voor diverse ECM-groepen en nemen als vertrekpunt de diversiteit binnen het gezinsleven in Vlaanderen.

De materialen die bij deze methodieken horen zijn gratis, zolang de voorraad strekt.

 

VAD werkte (al dan niet in samenwerking met andere organisaties) voor deze doelgroep nog andere materialen uit rond TAD:
brochures in meerdere talen over tabak, alcohol en andere drugs in België (de effecten, de risico’s en de wet)
– les over alcohol, tabak, drugs en opvoeding voor inburgeraars
– werkboekje rond TAD voor tijdens een oudercontact met ouders uit ECM
– route 12+: opvoedspel rond TAD voor ouders uit ECM
als kleine kinderen groot worden: opvoedingsondersteuning rond TAD met een extra leidraad voor ouders uit ECM

Meer informatie vind je op de website van VAD.

Wil je graag een drugbeleid uitwerken op school? Weet je niet goed hoe begonnen? Heb je nog vragen rond het betrekken van ouders bij het drugbeleid van de school? Neem dan contact op met Veerle.

Dit artikel verscheen in Eigen-Wijs 52 (22 februari 2017).

Reacties zijn gesloten.