Ann Servranckx (50%VTE)

image001Ann behaalde haar diploma master in de logopedie in 1988. Ze werkte als logopediste, leerkracht, taakleerkracht, beleidsmedewerker en zorgcoördinator zowel binnen BuBaO als binnen BuSO. Ze is tevens verbonden aan een OV4-school in Lommel voor leerlingen met ASS, ADHD en/of leerstoornissen.
Bij VONAC is ze actief als inclusiebegeleidster. Dit zowel voor competentieontwikkeling binnen het gewoon onderwijs als voor begeleiding van type 9 en basisaanbod in het buitengewoon onderwijs.

Het concrete takenpakket van Ann Servranckx omvat onder meer:
• Project ‘competentieontwikkeling’ binnen de convenant OKO-overheid:
– uitbouwen van professionaliseringstrajecten
– ontwikkelen van competenties bij leerkrachten en teams in het gewoon onderwijs om alzo de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te optimaliseren
– ondersteunen van buitengewoon onderwijs bij uitbouw van type 9 en basisaanbod
• Ondersteunen bij meervoudige of ernstige leerproblematieken (ASS, ADHD, dysfuncties…)
• Scholen en centra, deelteams en individuele medewerkers voorbereiden op en ondersteunen bij meer inclusief onderwijs
• Coördineren, begeleiden en opvolgen van de waarborg regeling voor BaO en SO, in nauwe samenwerking met al de betrokken scholen en directies (binnen en buiten VOOP)
• Opvolgen van gon-ion, ventielprocedure en afwijkingsuren
• Begeleiden bij het maken van individuele- en groepshandelingsplannen en deze implementeren
• Project ‘taalbeleid’ binnen de convenant tussen OKO en de overheid: netoverschrijdende samenwerking binnen OKO: Nederlands versterken en schoolteams professionaliseren i.f.v. uitbouwen van een basiskennis voor taalbeleid (leerplichtonderwijs; i.s.m. Lies)
• Scholen voorbereiden op een doorlichting
• Begeleiden van scholen na de doorlichting
• Geven en opvolgen van nascholing via bv. studiedagen of teambijeenkomsten
• Mee begeleiden intervisiegroepen leerplichtonderwijs (directies en/of medewerkers)
• Professionaliseringsbeleid binnen VONAC
Contactgegevens: ann.servranckx@voop.be – 016 68 02 55 – 0476 56 29 68

Reacties zijn gesloten.