Beleidsplan voor welzijn en welbevinden

Recent werd een beleidsplan ter bevordering van het welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen gepubliceerd door het departement onderwijs en vorming. In dit document wordt vertrokken vanuit de fundamenten van het werken aan welzijn en welbevinden en wie hierbij betrokken is. Vervolgens wordt stil gestaan bij de verplichtingen vanuit de regelgeving en hoe je hier in de praktijk mee aan de slag kan gaan, met  praktische tips voor de aanpak van probleemsituaties. Van hieruit wordt toegelicht hoe je dit alles kan omzetten naar een globaal beleid voor al je medewerkers. Tot slot volgen nog tips over wat gedaan bij ongewenst gedrag en een deel praktijkfiches.

Je kan het beleidsplan vinden via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/psychosociale-risicos-in-je-onderwijsinstelling. Via dezelfde link vind je ook nog heel wat andere informatie over psychosociale risico’s op  het werk.

Dit artikel verscheen in Eigen-Wijs 50 (10 november 2016).

Reacties zijn gesloten.