Cursus taalvaardigheid Frans voor leerkrachten uit het basisonderwijs

Je geeft les in het lager onderwijs? Je zou graag je mondelinge taalvaardigheid willen verbeteren en je woordenschat willen verrijken om je meer op je gemak te voelen tijdens de lessen Frans? Je zou ook graag tips krijgen om je lessen ludieker en interactiever te maken?
Je denkt dat het de moeite waard is om daar enkele woensdagnamiddagen aan te besteden?
Deze cursus is echt iets voor jou!

Doelpubliek
Onderwijzers in functie die hun kennis van het Frans wensen op te frissen en die zoveel mogelijk Frans willen spreken tijdens de lessen.

Doelstellingen en methode
– Een wekelijks taalbad Frans
– Vertrekkend vanuit de eindtermen en leerplannen Frans voor het basisonderwijs
– Aandacht voor de communicatieve vaardigheden (vooral spreekvaardigheid)
– Interactief en ludiek
– Inspelend op de concrete behoeften en het reële taalniveau van de cursisten
– Aandacht voor klasinstructies in het Frans
– Praktijkgerichte leerinhouden en activiteiten
– Een ervaren Franstalige lesgever

Een greep uit de evaluatieverslagen van vorige jaren
– Een taalbad waar we echt wel Frans konden, mochten en moesten praten !
– Veel concrete ideeën en veel ‘goesting’ om Frans te geven!
– Ik heb mijn woordenschat kunnen uitbreiden met termen die in de klas bruikbaar zijn.
– De thema’s sloten aan bij de leefwereld van de kinderen die wij dagelijks in onze klas hebben.
– Ik heb meer vertrouwen gekregen om Frans te durven spreken in mijn klas.
– Voor elke les was er een verzorgd en bruikbaar dossier.
– Ik heb heel veel bijgeleerd en ik voel me zekerder in het Frans.
– Een mooie combinatie van spreken, schrijven, spelvormen en liedjes.
– Ik praat nu Frans in de Franse les !

Praktisch
Wanneer worden de lessen gegeven?
10 sessies van 3u (totaal 30 lesuren), telkens de woensdagnamiddag van 14u00 tot 17u00
vanaf woensdag 8 november 2017 t.e.m. woensdag 24 januari 2018 (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties)

Waar worden de lessen gegeven?
Alliance française Oost-Vlaanderen
Krijgslaan 20-22, 9000 Gent

Kostprijs : 270,00 € voor 30 lesuren

Inschrijvingen
– online via www.af-ovl.be (klik op ‘Cursussen voor leerkrachten’ en kies ‘Parlons français !’)
– door storting van € 270,00 op rekening BE76 0682 4310 8295 van Alliance française Oost-Vlaanderen met vermelding « Code L3 + naam cursist »

OPGELET !
– Uiterste inschrijvingsdatum : 27-10-2017
– De cursus wordt ingericht vanaf 8 inschrijvingen ; maximum 12 deelnemers

Organisatie
Alliance française Oost-Vlaanderen vzw
De Alliance française is een wereldwijde en internationaal erkende organisatie, die actief is op het gebied van het onderwijs van het Frans en van de Franse cultuur.

De deelnemers ontvangen een nascholingsattest met het label Alliance française.

Bijkomende info
info@af-ovl.be
www.af-ovl.be

Reacties zijn gesloten.