Cyber-Scan: de toolkit om cyberpesten op school een halt toe te roepen

Met de opkomst van digitale technologieën is een nieuwe vorm van pesten ontstaan: cyberpesten.
Cyberpesten en offline pesten vertonen veel gelijkenissen, maar er zijn ook unieke eigenschappen van cyberpesten die belangrijke implicaties hebben voor de aanpak ervan. Zo kan cyberpesten 24/7 plaatsvinden, kan het anoniem gebeuren en zijn er vaak meer getuigen.
Meer info over cyberpesten vind je op www.cyberpesten.be.

Een beleid ontwikkelen tegen cyberpesten helpt de school om het te voorkomen en effectief aan te pakken. De nadruk ligt op de betrokkenheid van zoveel mogelijk schoolactoren, zoals leerkrachten, leerlingen en ouders. Daarnaast is er ook bijzondere aandacht voor de kenmerken van cyberpesten.

Mediawijs (het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid) zet samen met de Gie Deboutte en Universiteit Antwerpen haar schouders onder de ontwikkeling van Cyber-Scan, een gloednieuw instrument waarmee scholen een beleid tegen cyberpesten kunnen ontwikkelen. Cyber-Scan kwam er met steun van de Departementen Media en Onderwijs en werd ontwikkeld in samenwerking met De Aanstokerij.

Cyber-Scan is een interactieve toolkit bestaande uit 3 fases, die door schoolteams na elkaar of apart uitgevoerd kunnen worden.

In de 1ste fase wordt een inventarisatie gemaakt van het huidige schoolbeleid rond cyberpesten en worden bouwstenen voor een goed anticyberpestbeleid aangereikt. De bouwstenen zijn in 4 categorieën onder te brengen: preventie, detectie, interventie en nazorg. Tijdens een speelse groepsdiscussie wordt afgetoetst in hoeverre deze bouwstenen al aanwezig zijn in het huidige schoolbeleid en welke ontbreken. Zo geeft deze fase een overzicht van de sterktes en werkpunten van het eigen beleid.

De bouwstenen uit de 1ste fase, die op dat moment prioriteit hebben, worden meegenomen naar de 2de fase. Met behulp van (fictieve) apps wordt elke bouwsteen grondig geanalyseerd en bekeken hoe deze verbeterd kan worden.

De 3de fase bestaat uit het opstellen van een concreet actieplan. Aan de hand van de analyses uit de 2de fase worden concrete doelen vooropgesteld en personen binnen en buiten de school betrokken om dit doel te bereiken.

De Cyber-Scan heeft de vorm van een spel dat je met een 5-tal mensen speelt; bij voorkeur mensen met een sleutelpositie als het gaat om het uitwerken van een beleid rond cyberpesten (zorgco, directie, leerlingenbegeleider, preventieverantwoordelijke,…). In totaal duurt het spel 2 uur, maar er wordt aangeraden om de drie fasen niet onmiddellijk na elkaar door te lopen. Door tussen de fasen telkens enkele dagen tijd te laten, krijgen de betrokkenen de tijd om nog dieper na te denken over zaken die aan bod kwamen.
Je kan het spel spelen zonder externe begeleiding, maar indien je dat wenst, kan je bij Mediawijs wel begeleiding aanvragen.

Al het benodigde materiaal  en de handleiding van het spel kan je op de website van Mediawijs gratis downloaden. Het spelbord kan je zelf ook downloaden en printen of je kan het gratis bestellen via deze link.

Meer info over de Cyber-Scan vind je hier.

Dit artikel verscheen in Eigen-Wijs 53 (24 maart 2017).

Reacties zijn gesloten.