De menselijke kant van kwaliteitszorg op school

logoSOK-CMYKOp 3 juni 2016 ontmoet je op het SOK-congres inspirerende topsprekers die zich afvragen: kwaliteitszorg als mensenwerk. Hoe brengen we dit voor elkaar? Niet alleen resultaten zijn van belang, maar ook de mens, met zijn mogelijkheden en grenzen.

Wat betekent de menselijke kant voor leidinggevenden? En wat kunnen leraren doen om hun kracht te bewaken en te bewaren? Wat doet prestatiedruk met onze leerlingen? En met het welbevinden van iedereen op school?
Joan De Winne opent dit congres met “Mensen kwaliteitsvol inspireren”. Verder is er Geert Kelchtermans, Hugo Der Kinderen, Dominique Roos, Maaike Arends, en anderen. Negen sprekers geven het beste van zichzelf op dit congres.
Ook de bekende hersenonderzoeker Dick Swaab is een van de gasten. Hij beweert dat zeer veel van een persoon al vastligt van bij de geboorte. “Het is helemaal niet uniek om uniek te zijn”, zegt hij. “Maar hoe houdt het onderwijs daar rekening mee?” De namiddag wordt ingevuld met keuzesessies en mini-masterclasses.

Schooloverstijgend kwaliteitsnetwerk
SOK staat voor Schooloverstijgend Kwaliteitsnetwerk. Het is niet alleen een school-, maar ook een net- en grensoverstijgende organisatie die uitsluitend is samengesteld uit vrijwilligers, allemaal mensen die veel belang hechten aan de kwaliteit van onderwijs.
Door netwerking proberen we samen te leren en te professionaliseren. Twee maal per jaar organiseren we een congres over en voor onderwijs, waar we kwaliteitsvolle ook internationale sprekers en activiteiten (o.a. workshops) aanbieden.
Heterogeniteit binnen het SOK-team alsook binnen de SOK-congressen dragen we hoog in het vaandel. Iedereen kan leren van iedereen: veel expertise, minder expertise, jong, oud, diverse schoolniveaus en functies.

Leren aan en van elkaar
SOK vzw wil via netwerking scholen ondersteunen in hun kwaliteitsontwikkeling. Leren aan en van elkaar en competentieontwikkeling rond kwaliteitszorg staan centraal.
“De magical mix van leren van elkaar en leren van experts. Verder van belang is dat we ons laten leiden door wat scholen zelf graag als thema behandeld willen zien”, legt Isabelle Janssens lid van het SOK-kernteam uit. “Belangrijk is het bottom-up karakter van SOK en de participatie van de vrijwilligers. De groep richt eigenlijk haar eigen professionalisering in. Een duidelijke vorm van het opnemen van verantwoordelijkheid, zelfsturing en autonomie” .

“We proberen de vinger aan de pols te houden, niet enkel wat de behoeften van scholen betreft maar ook wat er leeft in management en leidinggeven in het algemeen. Op die manier kunnen we inspelen op actuele evoluties”, aldus SOK-voorzitter Gilbert De Ketelaere. “Typisch voor SOK is de keuze voor internationalisering. Er zijn bijna altijd sprekers uit Nederland aanwezig, ook deelnemers uit Nederland. Een Engelse spreker hebben we ook al gehad, en vermoedelijk is er weer eentje op 2 december 2016”.

Het SOK-congres op vrijdag 3 juni 2016: ‘Kwaliteitszorg als mensenwerk.’ Vrijdag 2 december 2016 gaat het volgende congres door, telkens in Affligem, met als titel: ‘Samenwerking en de autonomie van de leraar: een paradox?’
Kostprijs voor een SOK-congres:105 euro.
Meer info.

Dit artikel staat in Eigen-Wijs 44 (maart 2016).

Reacties zijn gesloten.