De Wegwijzer

Participate is een vereniging die zich richt tot ouders en begeleiders van kinderen met autisme. De vereniging beoogt om meer inzicht in en begrip van deze kinderen te bereiken bij al wie met deze kinderen werkt. In het kader daarvan ontwikkelde ze ‘De Wegwijzer’, een online instrument waarmee je makkelijk alle belangrijke informatie over een kind kan verzamelen en delen met al wie op dit kind betrokken is.

In oorsprong is De Wegwijzer bedoeld voor kinderen met autisme, maar De Wegwijzer blijkt heel handig te zijn voor elk kind met een extra zorgvraag.
In het gebruik van De Wegwijzer staan de ouders centraal. Zij maken een account aan en creëren een Wegwijzer voor hun kind via de website www.participate-autisme.be. In De Wegwijzer voor hun kind kunnen ze heel uitgebreid alle informatie samen brengen die belangrijk is i.v.m. de omgang met hun kind. Nadien kunnen ze kiezen wie ze toegang geven tot De Wegwijzer. Deze personen krijgen een link waarmee ze De Wegwijzer voor dit kind kunnen inkijken. De ouders blijven de eigenaars van De Wegwijzer van hun kind en kunnen in de loop van de tijd de informatie telkens aanpassen zodat het geheel mee groeit met het kind. Zo kan op de duur dit kind, eens het volwassen is, zelf zijn Wegwijzer verder beheren en aanwenden om zijn omgeving in te lichten.
Al wie toegang heeft tot De Wegwijzer van een kind, krijgt altijd de meest recente informatie te zien. Wijzigingen die door de ouders of de jongere zelf werden ingevoerd, worden meteen zichtbaar voor de personen die toegang hebben tot De Wegwijzer. Zo blijft De Wegwijzer altijd up-to-date.
Je kan de informatie van De Wegwijzer ook altijd printen en op papier doorgeven.
Hoe ziet De Wegwijzer eruit? Het gaat om een online document dat uit 21 pagina’s bestaat. Elke pagina gaat over een specifiek aspect van de zorg voor of de ontwikkeling van het kind:
 1. Ik en mijn netwerk: identificatiegegevens, adres, contactgegevens van belangrijke verzorgers,…
 2. Mijn interesses en sterke kanten
 3. Mijn diagnose
 4. Mijn gezondheid
 5. Mijn communicatie
 6. Mijn beloningen
 7. Mijn sociale relaties
 8. Mijn zelfstandigheid
 9. Mijn cognitieve vaardigheden
 10. Mijn motorische vaardigheden
 11. Mijn vrije tijd
 12. Mijn activiteiten buitenshuis
 13. Eten en drinken
 14. Slapen
 15. Mijn rituelen en gewoontes
 16. Ik ben bang van …
 17. Dit geeft me spanning
 18. Mijn gedragsproblemen
 19. Mijn zintuigen
 20. Mijn professionele ondersteuning
 21. Wat ik nog wil vertellen
Bij elk onderdeel krijg je vragen waarop je simpel kan antwoorden door vakjes aan te vinken maar waarop je ook uitgebreid kan antwoorden als je dat nodig vindt. Op elke pagina kan je ook foto’s en filmpjes toevoegen. Je kan De Wegwijzer van je kind dus heel concreet en persoonlijk maken. Je vult ook enkel die pagina’s in die van toepassing zijn; wat niet van toepassing is, kan je overslaan.
De Wegwijzer biedt veel voordelen:
*  Als ouder moet je niet telkens opnieuw je hele verhaal doen.
*  Mondelinge overdracht van informatie is vluchtig en je riskeert dat belangrijke informatie verloren gaat. De Wegwijzer is heel concreet en telkens opnieuw raadpleegbaar. Er gaat geen informatie verloren.
*  Doorheen de tijd verandert je kind, veranderen de noden en eigenschappen van je kind. Je moet deze informatie maar één keer aanpassen in De Wegwijzer en alle betrokkenen die toegang hebben tot de online versie, hebben altijd inzage in de meest recente versie. De informatie blijft op een eenvoudige manier up-to-date.
*  De informatie is overzichtelijk geordend per thema. De lezer kan makkelijk kiezen welke informatie hij wil lezen en welke hij overslaat.
*  Ouders kunnen makkelijk beslissen met wie ze de informatie willen delen.
Er zijn echter ook enkele belangrijke bedenkingen te maken:
 • Als je de hele lijst wil invullen en daarbij voldoende concrete informatie wil geven alsook foto’s wil toevoegen, ben je rap dik drie uur bezig.
  Maar: lang niet alle rubrieken zijn belangrijk voor school. Dus als ouders de lijst invullen op vraag van de school, moeten ze niet meteen alles invullen. Je kan ook faseren (bv. info over slapen is pas nodig wanneer de klas op meerdaagse uitstap gaat).
 • Ouders moeten eraan denken (of op gewezen worden) om geregeld de informatie in De Wegwijzer te updaten.
 • Niet alle ouders zijn in staat om hiermee te werken:
  • Ze zijn niet vlot met internet/computer.
  • Ze zijn niet zo taalvaardig waardoor ze weinig duidelijk informatie kunnen geven.
  • Ze komen er zelf niet toe om heel concreet na te denken over specifieke situaties. Begeleiding bij het invullen kan voor bepaalde ouders zeker nodig zijn!
   Maar: het samen invullen van de lijst kan ook weer bijdragen tot een goede samenwerkingsrelatie met de ouders.
 • Als ouder kan je niet beslissen om bepaalde personen enkel toegang te geven tot bepaalde rubrieken. Wie toegang heeft tot de online tool, heeft meteen toegang tot alle rubrieken.
Al bij al lijkt De Wegwijzer ons een heel sterk communicatiemiddel tussen school en ouders waarbij de zorg voor hun kind op de verschillende plekken nog beter op elkaar kan worden afgestemd. De Wegwijzer vormt ook een mooie aanzet tot meer communicatie en samenwerking tussen ouders en school en tot meer participatie van ouders bij de zorg voor hun kind.
Wil je graag nog meer weten over De Wegwijzer? Ann en/of Veerle komen graag langs om De Wegwijzer voor jouw team toe te lichten. Je kan uiteraard ook terecht op http://www.participate-autisme.be/go/nl/ondersteuning-zoeken/de-wegwijzer/de-wegwijzer-inschrijven-en-inloggen.cfm
Daarnaast kan je ook altijd met vragen rond dit thema terecht bij Veerle Wauters.
Veerle Wauters
Dit artikel staat in Eigen-Wijs 44 (maart 2016).

Reacties zijn gesloten.