Dynamo deadline: 15 mei 2017

In het kader van het Overlegplatform Welbevinden en Preventie van Pesten op School heeft de Vlor het project ’t Zal WELzijn uitgewerkt. Hierbinnen konden een aantal scholen zich laten begeleiden door een partner vanuit de culturele wereld om aan de slag te gaan met preventie van pesten op hun school. Om dit project te verduurzamen via een subsidie zal voortaan gebruik worden gemaakt van een ander project, nl. Dynamo. Dynamosubsidies bieden scholen de kans om de samenwerking met een partner uit ’t Zal WELzijn te verlengen en te verdiepen, om een nieuwe groep binnen de school de kans te geven, of om een ander medium te kiezen, geïnspireerd door de verhalen van collega’s.

Deze nieuwe oproep is in eerste instantie bestemd voor scholen die deelnamen aan ’t Zal WELzijn. Zij zullen telefonisch ondersteund worden door CANON Cultuurcel bij hun aanvraag. Ook nieuwe scholen kunnen echter in aanmerking komen, zij het dat daar iets meer begeleidingswerk bij zal komen kijken.

De tekst voor de nieuwe oproep voor Dyname, die binnen moet tegen 15 mei, vind je hieronder:

De nieuwe dynamoronde staat voor de deur. Tot 15 mei kunnen scholen een dynamoaanvraag online indienen en zo kans maken op €1500 voor een creatief project op school. De ingediende projecten kunnen dan, na goedkeuring, uitgevoerd worden tussen 1 september 2017 en 31 januari 2018.

Wat is een dynamoPROJECT?

  • Een financiële ondersteuning van maximum 1500 euro voor een creatief schoolproject.
  • De school legt met minimum één externe culturele partner een samenhangend, creatief en actief traject af met de leerlingen en de leerkrachten.
  • Het project duurt langer dan 1 dag.
  • Het project loopt tijdens de lesuren. Activiteiten die plaatsvinden tijdens de middag of na de schooluren komen niet in aanmerking.
  • Belangrijk is dat het traject met de externe partner op maat van de school is.
  • Leerkrachten kunnen zich laten inspireren door andere projecten maar kopiëren natuurlijk niet letterlijk een ander project.

Een stappenplan om dit te doen vind je hier: http://www.cultuurkuur.be/subsidies/dynamoproject

Belangrijk is dat een dynamoPROJECT aan de volgende criteria voldoet:

*   de ontplooiingskansen van de leerling vergroten.
*   een meerwaarde betekenen voor de cultuurvisie van de school.
*   op maat zijn van de school.

Het boeken van een kant-en-klaar aanbod is geen samenwerking op maat. Het is dus belangrijk dat beide partijen overleggen en hun verwachtingen op elkaar afstemmen. De externe partner stapt in een actief en creatief proces met de leerlingen.

Het volledige reglement kan je hier lezen: http://www.cultuurkuur.be/sites/default/files/reglementdynamoproject.pdf

De subsidie kan je gebruiken voor 4 soorten projectkosten. Het betrekken van een externe partner in het project brengt een unieke en verrijkende dynamiek met zich mee. Dit is de hoofddoelstelling van een dynamoPROJECT. De subsidie mag dan ook maximaal gebruikt worden voor kosten die hiermee samengaan. Maar je kan ook onkosten inbrengen voor – door de leerlingen te verwerken- materiaal (max. 500 euro), vervoer (max. 500 euro) en toegangsgeld (max. 250 euro).

Dynamojury

Vanaf 15 mei beoordeelt een interne en externe jury de projectaanvragen. Eind juli delen we mee welke projecten werden goedgekeurd. Max. 30 dagen na het einde van het project vul(t)(len) de betrokken leerkracht(en) een inhoudelijk verslag en financieel verslag in. Na goedkeuring van de verslagen wordt de subsidie uitbetaald.

Creatieve partner en inspiratie zoeken.
Via http://www.cultuurkuur.be/agenda/pages?facet%5Bcategory_actortype_id%5D%5B0%5D=8.11.0.0.0 kunnen scholen zoeken naar een geschikte culturele partner om mee samen te werken of zoeken naar activiteiten die bij hun project passen.

Op dit platform kunnen leerkrachten ook inspiratie opdoen rond een bepaald thema of voorbeelden lezen van andere creatieve dynamoprojecten. Deze praktijkvoorbeelden vind je hier: http://www.cultuurkuur.be/inspiratie/cultuur-in-de-klas

Via dynamoOPWEG kan je met groepen tot 30 personen gratis gebruik maken van de diensten van De Lijn om naar culturele bestemmingen te reizen. Ook een dynamoOPWEG aanvragen die je online via cultuurkuur.be.

In de bijlage vind je een PowerPoint die het platform cultuurkuur en al zijn mogelijkheden voorstelt. Deze kan gebruikt worden om dynamo en cultuurkuur voor te stellen aan scholen.

Indien scholen vragen hebben, kunnen ze steeds terecht bij het dynamoteam.
Raf, Jan, Melanie en Eva maken graag tijd om vragen te beantwoorden.

Je kan hen bereiken via dynamo@ond.vlaanderen.be<mailto:dynamo@ond.vlaanderen.be> of op het nummer 02 553 96 63.
Ook een persoonlijk gesprek in het Consciencegebouw in Brussel is mogelijk. We voorzien graag een uurtje om samen met de leerkracht(en) en/of de directie samen te zitten en het dynamoPROJECT te bespreken.

Dit artikel verscheen in Eigen-Wijs 54 (4 mei 2017).

Reacties zijn gesloten.