Everybody happy: werken aan geestelijke gezondheid in de klas

everybody-happyDe Vlaamse film ‘Everybody happy’ speelt sinds enkele weken in onze bioscopen en wordt op veel terreinen aangegrepen als aanleiding om het te hebben over stress en burn-out.
Ook in de klas kan deze film een aanzet geven voor gesprekken en leermomenten rond geestelijke gezondheid. Mits een verantwoorde en onderbouwde begeleiding is de film verantwoord om te zien en te verwerken vanaf circa 15 à 16 jaar. Dit laatste is relatief en hangt af in welke mate de leerlingen al dan niet geschoold zijn in het filmkijken, wat niet hetzelfde is als ‘film consumeren’. De leerkrachten kunnen op dat punt zelf het best inschatten wat hun leerlingen, mits een goede begeleiding, aankunnen.

Om je als leerkracht meer houvast te bieden, ontwikkelden VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie), VLESP (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie) en de Vlaamse overheid een educatief pakket. Dit educatief dossier richt zich naar leerkrachten uit het secundair en hoger onderwijs, en al wie werkzaam is in de vormingssector. Het dossier biedt je de nodige achtergrondinformatie, filmanalytische data aan om verantwoord en professioneel om te gaan met de film als film in functie van je eigen doelgroep. Het dossier bevat ook werkbladen die de verwerking van de film in groep kunnen ondersteunen.

Dit educatief pakket bestaat uit drie delen die je gratis kan downloaden:

Educatief dossier voor onderwijs en vorming
Educatief pakket: Everybody happy: werken aan geestelijke gezondheid in de klas
Fit in je hoofd, goed in je vel; oefenboekje om te werken aan veerkracht

Heb je hier graag wat ondersteuning bij? Neem dan zeker contact op met Veerle!

Dit artikel verscheen in Eigen-Wijs 50 (10 november 2016).

Reacties zijn gesloten.