Boekbespreking: Geïntegreerde zorg op school

Geïntegreerde zorg op schoolEen inspiratieboek voor de praktijk

Door Elke Struyf , Stefanie Adriaensens , Karine Verschueren

Dit boek bundelt de belangrijkste inzichten uit een grootschalig onderzoek naar het zorgbeleid in Vlaamse basis- en secundaire scholen.
Aan de basis van dit onderzoek ligt een geïntegreerde visie op zorg, waarbij de leraar een centrale rol vervult in het opnemen van zorgtaken en hierbij ondersteund wordt door een goed uitgebouwd zorgbeleid op school. De auteurs bespreken niet alleen de resultaten maar reiken ook concrete handvatten aan om een geïntegreerde zorgverlening op school uit te bouwen. Wat zijn de kenmerken van een geïntegreerd zorgbeleid op school? En op welke manier beïnvloeden deze kenmerken de mate waarin leraren zich opgewassen voelen om zorgtaken op te nemen? Hoe kan de zorgverantwoordelijke een meerwaarde betekenen? En welke zorg nemen leraren juist op in de klas? Het zijn enkele vragen waarop dit boek een antwoord geeft.

Geïntegreerde zorg op school3Dit boek wil niet alleen directies, zorgverantwoordelijken of schoolondersteuners, maar ook leraren en aspirant leraren inspireren bij de realisatie van geïntegreerde zorg op school. Op het einde van elk hoofdstuk geven de auteurs concrete suggesties om met de bevindingen uit het onderzoek aan de slag te gaan.

Ann Servranckx heeft dit boek en ook de vragenlijsten om na te gaan hoever het staat met het zorgbeleid in je school. Je kan steeds bij Ann terecht voor meer info of een gesprek om eventueel de vragenlijsten bij het lerarenkorps af te nemen.

Dit artikel verscheen in Eigen-Wijs nr 46 (juni 2016).

Reacties zijn gesloten.