“Het gat in de haag”

Werken rond sociale, persoonlijke en cognitieve vaardigheden met kleuters of kinderen van BLO Type 2.

Vzw De Sleutel ontwierp prachtig materiaal om samen met kleuters of kinderen van het BLO Type 2 te werken rond sociale vaardigheden (ruzies oplossen, iemand troosten, empathie tonen,…), persoonlijke vaardigheden (zelfbeheersing, omgaan met gevoelens, inzicht in eigen sterktes en zwaktes,…) en cognitieve vaardigheden (kritisch denken, oplossingen zoeken,…).
De Sleutel is vooral gekend vanuit hun hulpverlening aan verslaafden. In hun werk met verslaafden stelden ze vast dat deze mensen laag scoorden op bovenstaande vaardigheden. Het werken aan deze vaardigheden is een sterke vorm van preventie. Kinderen die al vroeg gestimuleerd worden op vlak van persoonlijke, sociale en cognitieve vaardigheden lopen later minder kans om in de problemen te komen en verslaafd te geraken.
Voor elke kleuterklas ontwikkelde De Sleutel een groot boek (een “schootboek”) met daarin 10 verhalen over groenten die allerhande herkenbare situaties beleven. Bij de verhalen horen grote prenten en een 10-tal opdrachten die heel concreet de betreffende vaardigheden trainen.
Verder vind je op de website een heel uitgebreid gamma met extra opdrachten, creatieve ideeën,…
Het materiaal ziet er heel mooi uit en spreekt voor zich. Als leerkracht hoef je het boek maar gewoon te volgen en ben je al een heel eind op weg om gericht te werken aan sociale, persoonlijke en cognitieve vaardigheden. En niemand houdt je uiteraard tegen om je eigen creativiteit hierop los te laten en je ideeën via de website te delen met je collega’s.
Daarnaast kan je ook altijd met vragen rond dit thema terecht bij Veerle Wauters.
Veerle Wauters
Dit artikel staat in Eigen-Wijs 44 (maart 2016).

Reacties zijn gesloten.