Het Sensoa Vlaggensysteem toegepast op online relaties en seksualiteit

Sensoa ontwikkelde jaren geleden ‘het vlaggensysteem’: een methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren eerlijk te beoordelen en daarop gepast te reageren.

Aan de hand van 6 criteria (toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, passend voor de ontwikkeling, passend voor de context en zelfrespecterend) kan je seksueel gedrag indelen in 4 categorieën, aangeduid met verschillende kleuren vlaggen: een groene vlag voor normaal en acceptabel gedrag, een gele vlag voor licht grensoverschrijdend gedrag, een rode vlag voor ernstig grensoverschrijdend gedrag en een zwarte voor zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.
Bij elk type gedrag krijg je een aangepaste reactie voorgesteld.

Mediawijs heeft samen met Sensoa dit vlaggensysteem vertaald naar online relaties en seksualiteit: Hé, het is oké.

We hebben de neiging om bij relaties en seksueel gedrag via nieuwe media, meteen het ergste te denken. Kinderen en jongeren experimenteren, dat hoort bij een normale seksuele ontwikkeling. Flirten gebeurt op een andere manier dan vroeger. Tot een paar jaar terug maakten we ons zorgen over het beeldmateriaal dat kinderen en jongeren opzoeken. Nu maken ze die foto’s en filmpjes ook zelf. Ze wisselen erotische berichtjes, spannende foto’s en filmpjes uit.

Dat betekent niet dat het allemaal onschuldig is of nooit voor problemen kan zorgen. Ze tasten de grenzen af van wat kan en wat niet kan. Maar hoe ga jij als leraar of begeleider van kinderen en jongeren om met deze situaties? Welke situaties laat je toe en welke niet? En hoe reageer je op deze situaties? Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Deze tool leert je bewust om te gaan met relaties en seksueel gedrag via nieuwe media. Aan de hand van zes criteria leer je situaties in te schatten en ken je er een vlag aan toe. Er wordt telkens ook een gepaste reactie geformuleerd.

Deze tool is bruikbaar voor leerlingen tussen 7 en 17 jaar oud.

De tool gebruik je online. Je klikt op de leeftijdscategorie die past bij de casus waarover je wil nadenken. Daarna zoek je tussen de uitgewerkte voorbeelden naar een situatie die overeenkomt met de situatie waarmee je geconfronteerd wordt. Daarbij krijg je dan te zien hoe de zes criteria worden ingeschat en welke vlag deze situatie krijgt. Bij de vlag krijg je ook toelichting over hoe je hier best op reageert.

Ga hier naar deze online tool. Heb je hier vragen rond? Zit je met een concrete situatie waarbij je niet weet hoe ermee om te gaan? Wil je met je team verdiepen in de werking van het vlaggensysteem? Neem dan contact op met Veerle.

Dit artikel verscheen in Eigen-Wijs 53 (24 maart 2017).

Reacties zijn gesloten.