Iedereen een label?!

Labelen betekent een etiket op iemand kleven, iemand een stempel geven. Een label maakt iemand bijzonder, zichtbaar, maar tegelijk ook ‘anders’, ‘niet ideaal’. Labelen gebeurt op grote schaal in het onderwijs. Wanneer een leerling niet gewoon mee stroomt met de middenmoot, wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak en krijgt de leerling een label opgeplakt: ASS, ADHD, hoogbegaafd, mentale beperking, depressief, … Momenteel kunnen we stellen dat er in elke klas wel meerdere leerlingen zitten met één of ander label.

Met ‘Iedereen een label’ wil Vijftact VZW een brede discussie op gang brengen over etiketteren en over de gevolgen daarvan op in- en uitsluiting. Vijftact VZW is een samenwerkingsverband van vijf vormingsdiensten die werken volgens de sociaal-culturele methodiek en die streven naar een volwaardig burgerschap van personen met een handicap (in ruime zin) in een samenleving die hierop is afgestemd.

Vijftact VZW streeft naar een warme samenleving, waarin niemand zich uitgesloten voelt en waar iedereen aanvaard wordt zoals hij/zij is. Want iedereen heeft recht op gelijke kansen.

De publiekscampagne van ‘Iedereen een label’ start in het voorjaar van 2017. Daarnaast is er een educatief luik ontworpen: Labelblik. Dit luik van de campagne loopt permanent: je kan ons ‘Labelblik’ blijvend ontlenen.
Het Labelblik is een vormingspakket over labelen voor groepen, organisaties, verenigingen, voorzieningen, onderwijs, …
Doelstelling van het Labelblik: de deelnemers bewust maken van de positieve en negatieve effecten van labeling. Hoe ervaren ze zelf labelen en hoe ervaren ze labeling door anderen.

Je kan het Labelblik op 2 manieren gebruiken. De duur van de sessie en de intensiteit verschillen dan.

Het Labelblik als ‘proevertje’
Na een korte inleiding over labeling, spelen de deelnemers een rollenspel. Ze zetten letterlijk ‘een petje op’ en ervaren zo wat labelen is en wat het teweeg brengt.
Duur: +/- 1 uur.

Het Labelblik als aanleiding tot dialoog
Als aanloop krijgen de deelnemers een uitgebreide inleiding en spelen ze het rollenspel. Daarna gaan ze in een dialooggesprek dieper in op ieders concrete en persoonlijke ervaringen met labeling. Als afsluiter kunnen deelnemers ook conclusies formuleren naar beleidsmakers over hoe met labeling omgaan. Omdat het dialooggesprek emoties kan losweken, is begeleiding door een coach aangeraden.
Duur: voorzie +/- 3 uur

Inhoud van het Labelblik

  • handleiding
  • DVD met ludieke taferelen rond labeling (ook in Daisy versie)
  • brochure ‘Iedereen een label, de wetenschap laat zijn licht schijnen’
  • alle materiaal voor het rollenspel
  • alle materiaal voor het dialooggesprek

Alle info over ‘Iedereen een label’ vind je op de website: iedereeneenlabel.be

Dit artikel verscheen in Eigen-Wijs 54 (4 mei 2017).

Reacties zijn gesloten.