In IVG kan je zelfs Swahili leren!

Op de IVG-School in Gent krijgen leerlingen van het derde tot het zesde middelbaar vanaf volgend schooljaar twee uur extra taalles. Ze kunnen kiezen uit tien talen, waaronder ook Turks, Russisch, Chinees of zelfs de Afrikaanse taal Swahili. “Onze leerlingen opvoeden tot wereldburgers, dat zien wij als onze taak”, zegt directeur Olivier Szafiro.

Een straf project in de IVG-School op de Nederkouter. De school start volgend schooljaar met de IVG-Academy. Vanaf het derde jaar krijgen de leerlingen op maandagochtend twee uur extra taalles, lessen die buiten het gewone curriculum vallen. Er zullen tien talen worden aangeboden.
Daar zijn voor de hand liggende talen bij zoals Frans, Duits en Spaans, maar voorts zijn het talen die in het doorsnee lesaanbod van middelbare scholen ver te zoeken zijn: Zweeds, Hebreeuws, Arabisch, Turks, Russisch, Chinees of Mandarijn en de Afrikaanse taal Swahili.
Bedoeling is dat de leerlingen een initiatie krijgen in de taal – zich leren voorstellen, de weg vragen – en verder worden ondergedompeld in de cultuur en geschiedenis van het land in kwestie. De school zoekt daarvoor externe lesgevers, die liefst in het land zijn opgegroeid en een grondige kennis hebben van de regio.
Opvallend is dat de leerlingen niet per leerjaar samenzitten, maar dat er gemengde leeftijdsgroepen per taal worden gevormd. Halverwege het jaar wisselen de leerlingen van taal, zodat leerlingen die volgend jaar in het derde middelbaar starten, tegen het einde van hun schoolloopbaan acht van de tien taalmodules zullen hebben afgewerkt.
Examens zijn er niet. De leerlingen krijgen per gevolgde taal een certificaat. Willen ze de taal graag verder leren, dan krijgen ze info over avondonderwijs. Voor anderstalige nieuwkomers zijn er extra lessen Nederlands.

De IVG-School is de eerste Vlaamse school die zo ver gaat in het taalonderwijs. Er zijn nog wel scholen waar Chinees of Zweeds worden aangeboden, en vorig jaar startte een Brusselse school met lessen Arabisch, maar tien wereldtalen, het is ongezien.
Directeur Olivier Szafiro spreekt van een overtuigde en zeer bewuste keuze van de school, die een lange traditie heeft in het onderricht van talen. Een keuze die ook die veel verder gaat dan dat taalonderricht op zich. “Het gaat over bruggen bouwen. We proberen van onze leerlingen wereldburgers te maken. Wat weten onze jongeren over pakweg Afrikaanse geschiedenis of Russische literatuur? Wat kennen ze werkelijk van Turkije, naast pita en Erdogan? ”
Szafiro haalt er zelfs het deradicaliseringbeleid bij. “Wij geven een sterk signaal aan anderstalige leerlingen. Jouw taal en cultuur worden zo geapprecieerd dat we ze aanbieden in lessen. Zoiets kan veel impact hebben.”
De leerlingen en ouders reageren enthousiast. Voorlopig lijken Chinees (Mandarijn), Russisch en Arabisch voor volgend schooljaar de meest gegeerde talen te zullen worden. Ook voor de leerkrachten van de school heeft het invoeren van de extra taallessen gevolgen. Omdat de gewone lessen de eerste twee lesuren op maandagochtend wegvallen, komt er tijd vrij voor vergaderingen en klassenraden. Szafiro: “Bedoeling is dat we dat niet meer na de schooluren doen.”

(Bron: Het Nieuwsblad 27/5/2017)

Dit artikel verscheen in Eigen-Wijs 55 (14 juni 2017).

Reacties zijn gesloten.