Johan Royeaerd

image006Johan is van opleiding master in de wetenschappen en behaalde een MBA aan de Vlerick School for Management. Hij werkte enkele jaren aan de universiteit Gent, volgde tal van lange opleidingen in het buitenland en was vanaf 1983 actief in opleiding en begeleiding, voornamelijk binnen onderwijs. Enkele jaren was hij training and development manager in een Britse multinational. In 2008 begon hij bij VONAC als deeltijds begeleider volwassenenonderwijs, later aangevuld met secundair.

In 2011 nam hij de coördinatie van VONAC over van Katty Elias. Sindsdien neemt hij koepelgebonden taken op (VOOP heeft geen personeel op de koepel), een groot aantal dossiers en vertegenwoordigingen binnen OKO en blijft hij begeleider voor strategie, kwaliteit en
preventie-veiligheid-welzijn.
Meer concreet omvat het takenpakket van Johan onder andere volgende aspecten:
* Coördinatie VONAC
• Algemeen beleid, coördinatie & leiding en dagelijkse werking van VONAC
• Personeelsbeleid: mandaten, contracten, loonadministratie, recrutering & selectie, taakverdeling
• Evaluatiebeleid: functionerings- en evaluatiegesprekken
• Gestructureerde communicatie met scholen en schoolbesturen
• Rapportering: jaarverslag, begeleidingsplan, vormingsfonds schoolbesturen
• Intern en extern overleg
• Financiën, boekhouding, jaarrekeningen, begroting, fiscaliteit, verzekeringen
• Juridische zaken en vzw-gebonden aspecten
* Koepeltaken VOOP en OKO
• Project ‘OKO-ondersteuning’ binnen de convenant tussen OKO en de overheid
• Extern overleg en uitbouwen van netwerking binnen OKO en met externe onderwijsactoren
• Opvolgen van onderwijsdossiers en overlegfora en rapportering hierover
• Opnemen van tal van vertegenwoordigingen voor VOOP, VONAC en OKO
• Bijeenkomsten OKO: agenda, voorzitten, opvolgen
* Pedagogisch begeleider VONAC
• Strategisch beleid: optimaliseren organisatiestructuur & -cultuur, beleidsplanning, systeembegeleiding en herprofileringstrajecten, uitbouw van interscholennetwerken
• Kwaliteitsbeleid: integrale kwaliteitszorg, zelfevaluatie, verbeterprojecten, opvolgen van doorlichtingen, tevredenheidsbeleid, ondersteunen bij professionaliseringsbeleid
• Begeleiding en ondersteuning voor CVO’s, bv. intervisieoverleg, zorgbeleid
• Beleid preventie, veiligheid en welzijn: ondersteuning en begeleiding bij uitwerken en implementeren van aspecten als globaal preventieplan & jaaractieplan, bewoonbaarheid-veiligheid-hygiëne en ondersteuning en opvolging van gerelateerde thema’s
Contactgegevens: johan.royeaerd@voop.be of 013 30 68 12 – 0486 031131

Reacties zijn gesloten.