klachtenprocedure

Wanneer je niet tevreden bent over de werking van een van onze scholen of over de dienstverlening van koepel of begeleidingsdienst, dan kun je een klacht indienen. Betreft het aspecten van de werking van een school of centrum, dan dien je je wel eerst te richten tot de directie en het school- of centrumbestuur. Elke onderwijsinstelling heeft een interne klachtenprocedure, die vermeld staat in het school- of centrumreglement. Geeft deze stap geen aanvaardbaar resultaat of betreft het een aspect van de dienstverlening van koepel of begeleidingsdienst, dan kan je een klacht richten aan de voorzitter en/of de coördinator, respectievelijk nancy.bal@voop.be of johan.royeaerd@voop.be.

Je klacht wordt vervolgens doorgegeven aan de klachtencommissie. De samenstelling en werking van deze commissie wordt momenteel geactualiseerd. Tevens wordt een concreter overzicht uitgewerkt met welke klachten je daar terecht kan, welke klachten ontvankelijk zijn, hoe de commissie klachten behandelt en wat je mag verwachten van de klachtencommissie. Al deze geactualiseerde informatie komt op korte termijn op de website www.voop.be. De procedure met al haar elementen zal tevens op de volgende Algemene Vergadering van de vzw’s VOOP en VONAC (eind januari 2018) besproken worden en ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Algemene Vergaderingen.