Netoverschrijdend aanbod voor leerkrachten volwassenenonderwijs

In het kader van de samenwerking tussen OKO en POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen) laat de begeleidingsdienst van POV ons het volgende weten:

  • Aanbod voor NT2 leerkrachten

Er is een aantal maanden intensief gewerkt om een kwalitatief aanbod aan workshops samen te stellen volgens de principes van het onderzoek van Mercie & Vanderlinden “indicatoren van professionalisering”. Deze workshops zijn in de thema’s van het GIA-rapport gebundeld. Sinds midden februari is tevens de website online waarop de verschillende netoverschrijdende initiatieven rond NT2 staan. Je kan alle info vinden op www.nt2020.be.

Eventuele tips en feedback zijn altijd welkom. Je kan die bezorgen aan greet.van.dender@pov.be. Voor vragen kan je ook bij haar terecht op 0475 35 42 83. Greet Van Dender is pedagogisch adviseur bij POV en coördinator nascholing.

  • ICT-nascholingen voor nieuwe OP’s in volwassenenonderwijs

POV nodigt ook uit om de netoverschrijdende website www.svwo.be te bezoeken. Dit is een initiatief ontstaan uit de ontwikkeling van nieuwe opleidingsprofielen voor ICT in het secundair volwassenenonderwijs. De nood bij leerkrachten om zich te professionaliseren in het kader van deze nieuwe OP’s was hoog.

Je vindt hier een nascholingsaanbod maar ook een zeer dynamische website die elke dag wordt aangevuld met leerinhouden bij de basiscompetenties per module. Er is voor gekozen om niet meer het klassieke leerplan te ontwerpen maar de leerinhouden vanuit de “experten/leerkrachten” in de CVO’s te laten komen en deze onmiddellijk op de website te zetten. We werken in netwerken waarbij we onderling afstemmen over de verschillende opleidingen heen en ook samen authentieke taken maken volledig volgens de achterliggende visie op de OP’s (futureproof, doelgroepgericht, hard- en software onafhankelijk…).

Ook voor dit initiatief kan je terecht bij greet.van.dender@pov.be. Specifiek voor de nascholingen kan er contact opgenomen worden met barbara.defreyne@pov.be of peter.de.clerck@pov.be. POV is trekker in dit dossier.

Dit artikel verscheen in Eigen-Wijs 53 (24 maart 2017).

Reacties zijn gesloten.