De Libellenschool

Sooi Willemsplein 3, 3910 Pelt – 011 49 45 30

– pedagogisch coördinator:  Heidi Put – 0499 39 13 59 – info@delibellenschool.be

– zorgcoördinatie: Karolien Willems – karolien@delibellenschool.be

Instellingsnummer: 138719

Website: www.delibellenschool.be

E-mail: info@delibellenschool.be

Schoolbestuur: vzw de Libel – Lilianne Heylen –  voorzitter Raad van Bestuur  –

heylen.lilianne@skynet.be

CLB: VCLB Limburg afdeling Neerpelt

Scholengemeenschap: geen

Ondersteuningsnetwerk: Limburg (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Levensbeschouwelijke vakken: cultuurbeschouwing

Gebruikte leerplannen: OVSG

 

Studieaanbod:

Kleuter- en lager onderwijs