Eureka Onderwijs Basisonderwijs

logo Eureka

Innovatief onderwijs en begeleiding voor normaal begaafde leerlingen met ernstige leerstoornissen en voldoende compenserende mogelijkheden

 

Diestsesteenweg 722, 3010 Kessel-Lo, enkel bereikbaar via school@eurekaleuven.be

– coördinator: Anny Cooreman – school@eurekaleuven.be

Instellingsnummer: 132639

Website: www.eurekaleuven.be

E-mail: school@eurekaleuven.be

Schoolbestuur: vzw Eureka Onderwijs – Diestsesteenweg 722-3010 Kessel-Lo

school@eurekaleuven.be

CLB: VCLB Leuven

Scholengemeenschap: geen

Ondersteuningsnetwerk: geen

Levensbeschouwelijke vakken: cultuurbeschouwing

Gebruikte leerplannen: eigen selectie uit leerplannen openbaar onderwijs

 

Studieaanbod:

– Erkend niet gesubsidieerd onderwijs voor leerlingen tussen 7 en 14 jaar met normale begaafheid en ernstige leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, ADD) of problemen met structuur.

– Basisonderwijs: 2de tot en met 6de leerjaar

 

– Diagnostisch centrum voor advies en begeleiding – https://eurekaleuven.be/diagnostiek/

– Vakantiecursussen en naschoolse remediëring – https://eurekaleuven.be/vakantiecursussen/

– Eureka Expert: vorming, publicaties en e-learning – https://eurekaleuven.be/

– Eureka ADIBib: digitale bibliotheek – www.adibib.be

– Eureka Letop: eerste hulp bij leerstoornissen – www.letop.be

 

foto Eureka