Het Leerbos

Talentgericht onderwijs met extra aandacht voor snellerende kinderen

Adres: Ten Bosse 140, 9800 Deinze  –  0494 71 52 41

– directeur: Els Gubbers – 0494 71 52 41 – info@hetleerbos.be

– beleidsondersteuning: Anne Marieke Goossens – 0479 58 03 56 – info@hetleerbos.be

– zorgcoördinator: Maaike Martens – info@hetleerbos.be

Instellingsnummer: 138651

Website: www.hetleerbos.be

E-mail:  info@hetleerbos.be

Schoolbestuur: Het Leerbos vzw – Anne Marieke Goossens – info@hetleerbos.be

CLB: VCLB Deinze

Scholengemeenschap: geen

Ondersteuningsnetwerk: Neon+

Levensbeschouwelijke vakken: cultuurbeschouwing

Gebruikte leerplannen: OVSG

 

Studieaanbod:

Kleuter- en lager onderwijs:

Eén groep speelvogels (3 tot 7 jaar)

Drie groepen leervogels  (7 tot 12 jaar)