IVG-School Basisonderwijs

 

Nederkouter 112, 9000 Gent – 09 265 70 60

– directeur: Arnould Van Houtryve – arnould.van.houtryve@ivgschool.be

– middenkader: Mieke Roosen – mieke.roosen@ivgschool.be

– zorgcoördinatie: Sandra Christiaen – sandra.christiaen@ivgschool.be

Instellingsnummer: 21238

Website: www.ivgschool.be

E-mail:  info@ivgschool.be

Schoolbestuur: vzw IVG-Scholengroep

Voorzitter: Martine Verhoeve – martine.verhoeve@ivgschool.be

CLB: GO!

Scholengemeenschap: Horta (GO!)

Ondersteuningsnetwerk: Ondersteuningsteam Gent GO!

Levensbeschouwelijke vakken: NCZ

Gebruikte leerplannen: leerplandoelen van het GO!

 

Studieaanbod:

Kleuter- en lager onderwijs