Vzw Levenslust BuSO

Levenslust_cmyk

Scheestraat 74, 1750 Lennik – 02 568 11 00

– directie: Filip Helleputte – 02 568 11 05 – filip.helleputte@levenslustvzw.be

– leerlingbegeleiding: Karlien De Cock – 0472 21 65 37 – karlien.decock@levenslustvzw.be

Instellingsnummer: 27417

Website: www.levenslustvzw.be

 

E-mail: buso@levenslustvzw.be

Schoolbestuur: vzw Levenslust  –  Else De Wachter, algemeen directeur –

else.dewachter@levenslustvzw.be

levenslust5

Caroline Andries – voorzitter – candries@vub.ac.be

CLB: VGC

Scholengemeenschap: geen

Ondersteuningsnetwerk: OKOplus

Levensbeschouwelijke vakken: NCZ/Islam/Katholieke godsdienst

Gebruikte leerplannen: eigen leerplannen

 

Studieaanbod buitengewoon secundair onderwijs:

Opleidingsvorm 3: Beroepsonderwijs

Afdelingen:

– Werkplaatsschrijnwerker

– Grootkeukenmedewerker

Ingerichte types:

– Type basisaanbod

– Type 3

Duaal: Medewerker Fastfood Duaal (kwalificatiefase en integratiefase)