Opleiding preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Op vrijdag 4 maart organiseerde VOOP een opleiding rond psychosociale risico’s op het werk. Deze opleiding werd gegeven door Maddy Van Temsche, sociaal inspecteur bij de FOD WASO (Federale OverheidsDienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en was bedoeld voor directies, school- en centrumbesturen en preventie-adviseurs.

burn outMevrouw Van Temsche wijdde ons die voormiddag in in de meest recente wetgeving inzake psychosociale risico’s op de werkvloer. Daarbij gaat het om burn-out, zelfdoding, posttraumatische stress als gevolg van een ernstig ongeval, pesten, geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag,…
Uit onderzoek blijkt dat 25% van de Vlaamse werknemers langdurig afwezig is als gevolg van psychosociale risico’s op de werkvloer. Het onderwijs in Vlaanderen scoort echter nog een heel stuk slechter: maar liefst 37% van de leerkrachten en andere medewerkers op school zijn langdurig afwezig als gevolg van stress, burn-out, pesten, ongevallen door oververmoeidheid, seksueel grensoverschrijdend gedrag door een collega of leidinggevende,…

pestenSlechts weinig bestuurders van scholen en centra realiseren zich dat zij wettelijk gezien hiervoor de eindverantwoordelijkheid dragen en in geval van ernstige ongevallen direct geviseerd worden door de inspectie en evt het gerecht. Daarom is het van groot belang dat bestuurders en directies samen met de leerkrachten en medewerkers een degelijk beleid uitwerken ter preventie van stress, pesten,…

Tijdens deze opleiding kregen we hier rond concrete richtlijnen mee.

VOOP wil nog verdere initiatieven nemen ter ondersteuning van directies en besturen bij het uitwerken van een degelijke preventie; hierover verneemt u nog meer via VONAC-Info of Eigen-Wijs.

Hebt u nu al vragen of zorgen omtrent dit thema? Dan kan u hiervoor altijd terecht bij Johan Royeaerd.

Meer info vind je ook op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Dit artikel verscheen in Eigen-Wijs nr 45 (mei 2016).

Reacties zijn gesloten.