Redelijke aanpassingen voor leerlingen met een handicap binnen het gewoon onderwijs.

joelleDe integratie van leerlingen met een handicap binnen het gewoon onderwijs kan verschillende soorten aanpassingen vragen van de leerkrachten, de school, het schoolbeleid en de klasgenootjes. Het kan gaan om aanpassingen in aanpak en klasafspraken, in didactisch materiaal, in inrichting van de klas en in infrastructuur van de school. Het M-Decreet stelt dat scholen verplicht zijn om redelijke aanpassingen aan te bieden of door te voeren zodat leerlingen met een handicap de kans hebben om naar de school van hun keuze te gaan.
Maar wat zijn ‘redelijke’ aanpassingen? En hoe pak je dat best aan?

3819977Het Interfederaal Gelijkekansencentrum stelde een interessante brochure op die ingaat op wetgeving, aanbevelingen en praktische tips inzake redelijke aanpassingen. Zeer boeiende lectuur voor elke school die een vraag krijgt naar redelijke aanpassingen voor een leerling met een handicap.

Heb je hier nog vragen rond? Neem dan contact op met Ann of Veerle.

Dit artikel verscheen in Eigen-Wijs 48  (27 sept 2016).

Reacties zijn gesloten.