RSV in superdiverse groepen: What the FAQ?!

Onze samenleving wordt alsmaar diverser en dat zien we ook in onze klassen: we hebben leerlingen met heel diverse achtergronden op vlak van nationaliteit, geloofsovertuiging, sociaal-emotionele achtergrond, leervaardigheden, gezondheid, geaardheid, genderexpressie, …
Steeds meer leerkrachten die Relationele en Seksuele Vorming geven, ervaren dat dit in de context van superdiverse klassen minder evident is. Door de uiteenlopende visies bij de leerlingen kom je sneller tot discussies en conflicten of krijg je te maken met leerlingen die de les RSV niet willen volgen of storen.

De organisatie Jong & Van Zin wil dat alle kinderen en jongeren authentiek en weerbaar kunnen deelnemen aan en genieten van het samenleven. Daarom informeert Jong & Van Zin. En ze motiveren kinderen en jongeren om zichzelf en de andere te ontdekken. Om zelfbewuste en respectvolle keuzes te maken. Om actief te participeren en zich voluit te engageren.
Jong & Van Zin werkt samen met kinderen en jongeren op een positieve, ervaringsgerichte en participatieve manier rond scharniermomenten in hun leven. Met thema’s die voor hen belangrijk zijn en die hun verdere (samen)leven vorm zullen geven. Ze besteden bijzondere aandacht aan persoonlijke relaties en seksualiteit.

Vanuit deze missie ontwikkelde Jong & Van Zin de brochure “What the FAQ?! Hoe begeleid je relationele en seksuele vorming in superdiverse groepen?”
Deze brochure kan je gratis downloaden!
Heb je nog vragen rond RSV? Kan je ondersteuning gebruiken bij het uitwerken van je lessen RSV? Neem dan contact op met Veerle.
Dit artikel verscheen in Eigen-Wijs 52 (22 februari 2017).

Reacties zijn gesloten.