Scholen slim organiseren zodat leerkrachten én leerlingen weer werken met goesting…

herstructurering-reorganisatieDe afgelopen jaren waart er zowel in de bedrijfswereld als bij de overheid en in de zorg en het onderwijs een golf van vernieuwing rond. De vernieuwing richt zich vooral op anders structureren waarbij medewerkers meer verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen. Vertrouwen in plaats van controle; zelf beslissen in plaats van voor elke kleinigheid een schriftelijke aanvraag in drievoud te moeten doen; betrokken zijn bij de totale opdracht van de organisatie waarbij je jouw taak als zinvol en zelfs noodzakelijk kan zien in plaats van je enkel richten op één minuscuul aspect waarbij je alle betrokkenheid verliest…

Ricardo Semler (Brazilië) moet één van de eersten geweest zijn die begreep dat betrokken en gelukkige werknemers sowieso de organisatie doen groeien en bloeien en die van dat inzicht heel grondig gebruik maakte. Nadat hij het bedrijf Semco van zijn vader overnam, creëerde Ricardo Semler een totaal nieuwe vorm van organisatie en van omgaan met medewerkers, verloning, controle, verlof,… De woelige tijden die vooraf gingen aan de machtswissel binnen het bedrijf werden gevolgd door vele jaren van sociale rust. In zijn manier van organiseren stelt hij vertrouwen en respect centraal. Bij Semco werd de prikklok afgeschaft, werden teams zelfsturend, was een personeelsdienst niet meer nodig omdat ieder team zelfstandig kon beslissen wie wanneer verlof nam en wie hoeveel uren werkte (zolang het team zijn taak op tijd afwerkt) en hoefde de baas zich niet meer bezig te houden met het blussen van dagelijkse brandjes. Ondertussen mag elke werknemer daar zelfs kiezen hoeveel hij/zij verdient!
Semco groeide uit tot een enorm groot bedrijf en Ricardo werd de nieuwe goeroe op vlak van bedrijfsorganisatie. Hij schreef hierover verschillende boeken en houdt overal ter wereld seminaries.

01_1447

 

Ook bij ons druppelt zijn visie al enige jaren binnen. Frank Van Massenhoven is erin geslaagd om de visie van Ricardo Semler te vertalen naar een grote overheidsdienst, nl de FOD Sociale Zaken.

flanderssynergy_logo_jpgSinds enkele jaren richt Flanders Synergy zich tot bedrijven, de zorgsector en het onderwijs om op hun manier deze nieuwe manier van organiseren en samenwerken vorm te geven in verschillende organisaties en bedrijven. Ondertussen kunnen ze een mooi palmares voorleggen: gaande van kleine scholen en zorgcentra, grote bedrijven, grote scholengroepen en zorg-giganten tot de volledige organisatie van het Wit-Gele Kruis hebben ze helpen herorganiseren naar efficiënte organisaties met betrokken en enthousiaste medewerkers.
logo goesting website‘Werken met goesting’ is de rode draad in dit alles.

Vanuit VOOP volgden Johan en Veerle een 5-daagse opleiding van Flanders Synergy waarbij pedagogisch begeleiders de nodige inzichten en handvatten aangereikt krijgen om zelf aan de slag te gaan met geïnteresseerde scholen.
Samen met IPCO heeft VOOP concrete afspraken gemaakt met de medewerkers van Flanders Synergy waarbij we de eerste tijd nog ondersteund worden door Flanders Synergy alvorens ze de fakkel voor het onderwijs helemaal overdragen aan de onderwijskoepels. Op die manier krijgen ze de ruimte om zich te richten op andere aspecten die met onderwijs te maken hebben en die mee moeten veranderen als de scholen zich anders gaan organiseren (denk maar aan de leerboeken, de lerarenopleiding, het kabinet, de CLB’s, de koepels zelf,…)

In schooljaar 2016-2017 willen we graag aan de slag gaan met enkele scholen. Bedoeling is dat deze scholen in een lerend netwerk onder begeleiding van Flanders Synergy en VONAC elk een eigen traject gaan waarbij ze hun ervaringen met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren.

In de loop schooljaar 2016-2017 volgt er nog meer concrete informatie omtrent deze plannen. Heb je hier nu al vragen over? Neem dan contact op met Johan of Veerle.

Reacties zijn gesloten.