STEM: techniek in het basisonderwijs

Wat is ‘STEM’?
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) is een letterwoord om de domeinen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde samen te vatten in één herkenbaar begrip.  STEM staat voor een waaier aan technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.
Als je aan techniek werkt in je klas, is het slechts een kleine stap naar ‘STEM’. STEM is een begrip – een fenomeen haast – dat stevig wortelt in de uitdagingen van onze samenleving en reikhalzend uitkijkt naar de toekomst. Ons dagelijks leven wordt steeds verregaander bepaald door een stroom aan ontwikkelingen, bv. in de gezondheidszorg, de communicatietechnologie, energie of mobiliteit… Onderwijs moet kinderen en jongeren gelijke toegang tot deze STEM-evoluties geven, hun passie en talenten aanwakkeren en hen de goesting geven om zelf aan het roer te staan en op ontdekkingstocht te gaan.
STEM is naast een verhaal over meer en andere aandacht voor wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde, ook een verhaal van samen school maken, van kritisch en grondig doordenken over maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen, van inhouden op het niveau van de school en de klas, van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de school, en dit alles met een grote intensiteit en met veel enthousiasme.
Waarom STEM?
Kinderen en jongeren zijn geboren onderzoekers: ze zijn erin gespecialiseerd om hun wereld voortdurend te exploreren. STEM erkent deze natuurlijke drijfveer en begeleidt hen naar verdieping, inzichten en finaal misschien wel naar een toekomstige STEM-loopbaan.
Een STEM-beleid op school is bovendien maatwerk, afgestemd op de eigen beginsituatie en context. Het selecteert thema’s, doelstellingen, acties, methodieken en materialen,… die zo goed mogelijk aansluiten bij de eigen beginsituatie en de (andere) gemaakte beleidskeuzes van de school. STEM houdt dus rekening met ontwikkelingsniveau, specialisatieniveau, achtergronden, gender… van diegenen die eraan participeren.
We leven in een snel veranderende kennismaatschappij waar transities een belangrijke rol spelen.
Denken we bv. maar aan energie, vergrijzing, globalisering, ecologie, duurzaamheid… We kunnen niet anders dan vaststellen dat deze thema’s sedert de eeuwwisseling een veel grotere plaats zijn gaan innemen in ons denken en handelen. Niemand kan er nog naast: technische, wetenschappelijke, ICT-ontwikkelingen… die op deze realiteiten inspelen, hebben een steeds grotere impact op ons dagelijks leven. Elke dag verbaast de wetenschap ons met ontwikkelingen die elkaar in een sneltreinvaart opvolgen. Alle aspecten van de samenleving komen m.a.w. in een stroomversnelling terecht door onophoudelijke vernieuwingen en uitdagingen, waaronder vele op
het vlak van STEM.

Donderdag 12 november 2015 ging ik naar de studiedag “STEM” in Leuven. Alle informatie en materialen die ik meebracht, kan je via een e-mail berichtje bij mij opvragen: ann.servranckx@voop.be.

Meer info vind je ook op de website van Onderwijs Vlaanderen.
Ann Servranckx
Dit artikel staat in Eigen-Wijs 44 (maart 2016).

Reacties zijn gesloten.