Theater over seksualiteit, intimiteit, kwetsbaarheid, groepsdruk,…

Sinds de seksuele revolutie zijn we de schaamte voorbij. Op het internet struikel je over de gratis porno. En in films zie je perfecte lijven die elkaar nog nooit gevoeld hebben op magische wijze samensmelten.
Maar situeert dagdagelijkse seksualiteit zich niet ergens tussen deze twee uitersten? Waarom wordt een vrouw die haar seksleven zelfbewust in handen neemt nog steeds een slet genoemd? Waarom is een man op strooptocht een held en een schoorvoetende jongen een loser? En waarom vegen we negatieve seksuele ervaringen nog steeds onder de mat?

‘F*ck!’ toont de worsteling van twee jongeren met hun eigen verwachtingen en het oordeel van hun omgeving. Een voorstelling over genderstereotypen, groepsdruk en frustratie. Maar ook over stil verlangen, intimiteit en een ruggengraatstrelende huivering. 

HET VERHAAL

Lara is een slet. En Nick een loser. Of dat is toch wat er over hen gezegd wordt. Elk zijn ze op hun manier op zoek naar wat seks voor hen betekent.
Lara neemt daarbij het heft in eigen handen en gaat actief op onderzoek uit. Nick rijdt zich vast in zijn onzekerheid en zoekt zijn toevlucht in porno. Tot ze elkaar ontmoeten…
Langzaam maar zeker ontdekken ze elkaar, groeien ze naar elkaar toe. Maar elke keer is er weer die drempel. Kunnen ze de ander vertrouwen? Waar verlangen ze zelf naar? Wat denken zij dat de ander van hen verwacht? En matcht dat met het verwachtingspatroon dat de buitenwereld hen voorschotelt? Kortom: durven ze zich – letterlijk  en figuurlijk – bloot te geven? Want intimiteit rijmt op kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid is zo… Kwetsbaar.
De voorstelling schakelt voortdurend tussen hard en zacht, intiem en provocerend, geestig en ontroerend. Daarbij wordt er alles aan gedaan om jongeren maximaal actief te betrekken.

DOELGROEP

Deze voorstelling richt zich tot jongeren van de derde graad uit alle mogelijke richtingen (ASO, TSO, BSO, KSO). We hanteren zowel qua taal als qua inhoud een rechttoe-rechtaan aanpak. Het is dan ook aan te raden om de jongeren hiervan op de hoogte te brengen en als leerkracht in te schatten of ze daar al dan niet mee om kunnen.

NABESPREKING

De voorstelling raakt een heel aantal thema’s aan zoals genderrollen, beeldvorming rond seksualiteit, groepsdruk, intimiteit en kwetsbaarheid. We tonen zo veel mogelijk invalshoeken en werpen vragen op zonder die te beantwoorden omdat er nu eenmaal geen éénduidig antwoord bestaat. Daarom voorzien we een uitgebreide lesmap om de voorstelling na te verwerken. 

De lesmap zal zich in eerste instantie richten op het op gang brengen van een open uitwisseling over de verschillende thema’s. We gebruiken daarvoor een veelheid aan verschillende media: van korte filmpjes tot langere documentaires, persoonlijke verhalen, getuigenissen en artikels. Via de Facebookpagina die bij de voorstelling hoort, zullen we voortdurend nieuwe artikels over de thematiek delen. Deze pagina vindt u op https://www.facebook.com/fcktheater/.

Een grote inspiratiebron voor deze voorstelling was het boek ‘Sletvrees’ van de Nederlandse documentairemaker Sunny Bergman. Dit boek is nog steeds in de handel verkrijgbaar. Ook de bijhorende documentaire is zeer interessant. Die kan u gratis bekijken op http://www.npo.nl/3doc/14-11-2013/VPWON_1155462.

Dit project vloeit voort uit een samenwerking tussen Jong & Van Zin en Theater O’Kontreir.
Alle informatie over deze voorstelling vind je hier.

Dit artikel verscheen in Eigen-Wijs 54 (4 mei 2017).

Reacties zijn gesloten.