Veerle Wauters (70% VTE)

foto-veerle-3Veerle is van opleiding master orthopedagogiek aan de KULeuven. Ze werkte zowel binnen onderwijs als binnen welzijn, onder meer als thuisbegeleidster, coördinator GON-dienst en zorgcoördinator. Ze werkte tevens een tijd in een bedrijf voor hoogtechnologische hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking. Daarnaast heeft ze tot op heden een psychotherapeutische praktijk voor kinderen, jongeren en adolescenten met emotionele en gedragsproblemen.
Veerle ondersteunt, in samenwerking met Ann, ook alle scholen en centra.

Het takenpakket van Veerle Wauters bestaat onder andere uit:
• Scholen, (deel-)teams en individuele medewerkers voorbereiden op en ondersteunen bij meer inclusief onderwijs en het ontwikkelen van competenties om beter met inclusief onderwijs om te gaan
• Scholen, teams en individuele medewerkers ondersteunen in werken met leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften, zoals meervoudige leerproblematieken
• Concrete ondersteuning van therapeutische medewerkers binnen scholen
• Ondersteuning bij therapeutische trajecten met individuele leerlingen
• Begeleiding en ondersteuning bij de thema’s zorgbeleid, gezondheid, welbevinden, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, gender, seksuele en relationele vorming, integriteit, drugbeleid, pestbeleid, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, depressie, suïcide.
• Opvolging radicalisering, racisme, Educatie Duurzame Ontwikkeling (EDO), samenwerking met Flanders Synergy, ondersteunen bij ouder- en leerlingenparticipatie, begeleiden van opmaken en implementeren van individuele en groepshandelingsplannen, begeleiden studiedagen of teambijeenkomsten, nascholingen
• Mee begeleiden van intervisiegroepen directies en/of medewerkers
• Coördineren van de implementering van het nieuwe referentiekader onderwijskwaliteit en scholen en centra ondersteunen in het intern integreren in hun kwaliteitszorgsysteem
• Externe communicatie: redactie digitale Nieuwsbrief ‘Eigen-Wijs’ + VONAC-Info en webmaster VOOP/VONAC + Facebook + blog
Contactgegevens: veerle.wauters@voop.be of 0493 18 62 96

Reacties zijn gesloten.