Veilig online: financiële steun voor ouderavonden rond veiligheid online

Child Focus en de Gezinsbond werkten samen het project ‘Veilig online’ uit. Via dit project kunnen scholen en ouderverenigingen vormingen aanvragen rond veilig internetten, cyberpesten en gamen.
Minister Crevits hernieuwd de samenwerking met Child Focus en de Gezinsbond waarbij ze scholen en ouderverenigingen financieel ondersteunt wanneer ze via ‘Veilig online’ een ouderavond organiseren.

In deze vormingsavonden ligt de nadruk op opvoeden: hoe kunnen ouders hun kinderen begeleiden en ondersteunen in hun internetgebruik? Je krijgt opvoedingstips per onderdeel, maar ook algemene tips. Er zijn ook filmpjes over situaties thuis, bijv. over het bezoek aan ongeschikte sites en over het doorgeven van persoonlijke informatie. Je leert ook hoe je een chat of Facebook veilig kan instellen. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Onze kinderen veilig online: Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd aan computer, tablet of smartphone. Ouders willen graag weten hoe dat veilig kan. Tijdens deze vormingsavond kan je zelf zien hoe kinderen en jongeren omgaan met internet. Wat vinden ze zo fantastisch aan surfen, gamen, chatten en netwerken? De nieuwe media komen kort aan bod.

Cyberpesten…pesten in een modern jasje: Veel kinderen en jongeren hebben een glimmende smartphone en een computer of tablet met supersnel internet. Ze goochelen met hun gepimpte facebook-profiel en via de chat stappen mensen van over de hele wereld hun leven binnen. Alledaagse dingen hebben een nieuwe invulling gekregen. Naast het babbelen, hebben we het chatten; naast het schrijven, twitter of facebook en naast het pesten, staat jammer genoeg het Cyberpesten.
Ouders maken zich vaak zorgen over cyberpesten. Welke vorm kan het aannemen? Hoe gaan cyberpestkoppen te werk? Maar vooral: hoe kunnen we onze kinderen helpen om cyberpesten te voorkomen of te verhelpen? Wat moet ik doen als mijn kind belaagd wordt door een cyberpester? Wat als hij zelf een pestkop is? En hoe kan je kind als omstaander reageren op het pesten? Deze vorming werd onlangs helemaal vernieuwd in samenwerking met het netwerk ‘Kies Kleur Tegen Pesten’ en Child Focus. Met de nieuwste gegevens, praktische voorbeelden en filmpjes.

‘Let the games begin’: Ouders, kinderen en gamen: Bijna ieder kind of jongere speelt games. Ouders willen vooral dat ze er plezier aan beleven, maar stellen zich toch allerlei vragen. In de vorming komt aan bod waarom gamen zo leuk is. Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen om op een goede manier om te gaan met gamen? Welke vragen kunnen ouders zich hierbij stellen? Hoe praten ouders met hun kinderen over gamen. Hoe geven ze het goede voorbeeld, stellen ze grenzen en houden toezicht waar nodig?

Je kan de vormingsavonden aanvragen via de website van veilig online.

Dit artikel verscheen in Eigen-Wijs 53 (24 maart 2017).

Reacties zijn gesloten.