Vlaggensysteem Sensoa nu ook voor het onderwijs!

Sensoa ontwikkelde jaren geleden ‘het vlaggensysteem’: een methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren eerlijk te beoordelen en daarop gepast te reageren.

Aan de hand van 6 criteria (toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, passend voor de ontwikkeling, passend voor de context en zelfrespecterend) kan je seksueel gedrag indelen in 4 categorieën, aangeduid met verschillende kleuren vlaggen: een groene vlag voor normaal en acceptabel gedrag, een gele vlag voor licht grensoverschrijdend gedrag, een rode vlag voor ernstig grensoverschrijdend gedrag en een zwarte voor zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.
Bij elk type gedrag krijg je een aangepaste reactie voorgesteld.

Dit vlaggensysteem is bruikbaar voor seksueel gedrag bij kinderen, jongeren en adolescenten tussen 3 en 25 jaar.

Het afgelopen jaar heeft een werkgroep waarin de verschillende koepels zaten (voor ons nam Veerle Wauters deel) alsook de CLB’s, de overheid en de ouderverenigingen, het vlaggensysteem aangepast aan de context van het onderwijs. Deze versie dient als steun voor schoolteams, pedagogische begeleidingsdiensten, CLB-teams, leraren, zorgcoördinatoren en directies. Deze versie van het vlaggensysteem is zeker ook bruikbaar binnen het buitengewoon onderwijs!

Het vlaggensysteem voor het onderwijs is een heel handig instrument en helpt je als team om objectief naar seksueel gedrag te kijken. Al te snel blijken we nl. seksueel gedrag door kinderen of jongeren als problematisch te beschouwen. Tegelijk biedt het vlaggensysteem heel heldere handvatten om te reageren op het gedrag en om daarover ook als team duidelijke afspraken te maken.

In het oorspronkelijk instrument zitten verschillende prenten met voorbeelden van seksueel gedrag en daarbij een beoordeling hiervan aan de hand van de zes criteria. Deze prenten hebben we aangepast aan de context van het onderwijs (binnen de klas, op de speelplaats en op schooluitstappen). Daarnaast is de “handleiding” (deel 1 en 2 van de uitgave) helemaal afgestemd op de schoolcontext.

Het vlaggensysteem voor het onderwijs bevat drie delen:

In het eerste deel vind je een aantal topics waarmee scholen in de praktijk te maken krijgen, zoals:

  • Samenwerken met ouders
  • Omgaan met diversiteit
  • Aanrakingen en lichamelijkheid
  • Nieuwe media (sexting of naaktfoto’s verspreiden)
  • Omkleden en uitkleden op school
  • Toiletbezoek

Deel 2 bevat de link naar relevante beleidsinstrumenten, waaronder

  • Een handelingsprotocol
  • Omgangsregels en gedragsregels

Deel 3 bevat 32 situaties die volgens de werkwijze van het Vlaggensysteem besproken worden.

Het vlaggensysteem met het bijhorend raamkader dat eerder door Sensoa werd uitgewerkt, biedt een mooi vertrekpunt om op school een beleid rond seksuele gezondheid uit te werken.

Het vlaggensysteem voor het onderwijs kan je gratis downloaden of ontlenen voor 0.5€ per 2 weken. Meer info daarover vind je hier.
Wil je graag met je team aan de slag met het vlaggensysteem? Krijg je graag meer informatie over hoe je dit concreet kan gebruiken? Neem dan zeker contact op met Veerle.

Dit artikel verscheen in Eigen-Wijs 53 (24 maart 2017).

Reacties zijn gesloten.