Wie is wie?

VONAC: coördinaten medewerkers  –  2017-2018

∨  Lies Pycke  –  lies.pycke@voop.be  –  0476 569 169
pedagogisch begeleider: pedagogisch-didactisch, taalbeleid, systeembegeleiding, individuele en groepscoaching, aanvangsbegeleiding, gedifferentieerd werken, evaluatiebeleid, handelingsplanning, interlevensbeschouwelijke dialoog e.a. (deeltijds)
Pastoor Goetschalckxstraat 52 – 2180 Ekeren

∨  Ann Servranckx  –  ann.servranckx@voop.be  –  ann.servranckx@okoplus.be – 016 68 02 55 – 0476 56 29 68
* competentiebegeleider: competentieontwikkeling binnen gewoon onderwijs, begeleiding type 9
en type basisaanbod binnen buitengewoon onderwijs, professionalisering binnen OKOplus e.a.
*  pedagogisch begeleider: pedagogisch-didactisch, deel taalbeleid, professionaliseringsbeleid, zorgbeleid, handelingsplanning e.a. (voltijds)
Beekstraat 5 – 2235 Hulshout (Westmeerbeek)

∨  Johan Royeaerd  –  johan.royeaerd@voop.be  –  013 30 68 12 – 0486 031 131
* coördinator VONAC
* pedagogisch begeleider: strategie, kwaliteit, preventie-welzijn-veiligheid, gezondheid- welbevinden-integriteit-gender, volwassenenonderwijs, implementering referentiekader onderwijskwaliteit
* koepeltaken VOOP + beleidsdossiers en vertegenwoordigingen OKO (voltijds)
Schoolstraat 3 – 3540 Herk-de-Stad

∨  Hans Weyns  –  hans.weyns@gmail.com  –  09 369 68 38 – 0499 37 71 76
vrijwillig medewerker: ondersteuning leerplichtonderwijs (o.a. regelgeving, tucht, klachtenbeheer, personeelsbeleid)
Houwstraat 90 – 9340 Oordegem

∨  Christine Marius  –  christine.marius@gmail.com –  09 369 68 38 – 0486 62 51 19
vrijwillig medewerkster: ondersteuning leerplichtonderwijs (o.a. schoolorganisatie)
Houwstraat 90 – 9340 Oordegem

∨  Nancy Bal  –  nancy.bal@voop.be   –  03 230 03 84
voorzitster VOOP  &  VONAC
vertegenwoordigingen OKO
p/a Denise Grésiac – Koninklijkelaan 9 – 2600 Berchem

∨  Guy Lehaen  –  info@glpb.be   –  03 230 03 84
webmaster VOOP & VONAC, OKO en OKOplus
p/a Denise Grésiac – Koninklijkelaan 9 – 2600 Berchem