Wie is wie?

VONAC: coördinaten medewerkers  –  2018-2019

Lies Pycke  –  lies.pycke@voop.be  –  0476 569 169

Pedagogisch begeleider: pedagogisch-didactisch, taalbeleid, systeembegeleiding, individuele en groepscoaching, aanvangsbegeleiding, gedifferentieerd werken, evaluatiebeleid, interlevensbeschouwelijke dialoog e.a.  (deeltijds)

Ann Servranckx  –  ann.servranckx@voop.be  –  ann.servranckx@okoplus.be – 016 68 02 55 –  0476 56 29 68

* Competentiebegeleider OKOplus: competentieontwikkeling binnen gewoon onderwijs, begeleiding types 9 en basisaanbod, begeleiding en professionalisering ondersteuners OKOplus

* Pedagogisch begeleider: pedagogisch-didactisch, professionaliseringsbeleid, zorgbeleid, handelingsplanning, hervorming BaO en SO, e.a.  (voltijds)

Johan Royeaerd  –  johan.royeaerd@voop.be  –  013 30 68 12 – 0486 031 131

* Coördinator VONAC

* Pedagogisch begeleider: strategie, preventie-bewoonbaarheid-veiligheid, referentiekader onderwijskwaliteit, gezondheidsbeleid, welbevinden & welzijn, integriteit, radicalisering, hervorming BaO en SO

* Koepeltaken VOOP + beleidsdossiers en vertegenwoordigingen OKO  (voltijds)

 

 

Netwerk

Naast de pedagogisch begeleiders wordt de werking van VONAC ondersteund door verschillende vrijwilligers en wordt actief verder gebouwd aan een samenwerkingsnetwerk met meerdere externe begeleiders en specialisten.

Nancy Bal  –  directie@denisegresiac.be   –  03 230 03 84

Voorzitster raden van bestuur VOOP & VONAC

Directeur SO Denise Grésiac

Vertegenwoordigingen OKO binnen Antwerpen


Guy Lehaen
  –  info@glpb.be   –  03 230 03 84

Verbonden aan SO Denise Grésiac

Webmaster VOOP & VONAC, OKO en OKOplus

Liaison officer GDPR voor VOOP & VONAC

Ondersteunt op vlak van personeelsbeleid


Hans Weyns 
–  hans.weyns@gmail.com  –  09 369 68 38 – 0499 37 71 76

Hans was algemeen directeur van een scholengroep van het GO!

Ondersteunt op vlak van wet- en regelgeving, tucht, klachtenbeheer, personeelsbeleid e.d.

Samenwerkingsnetwerk met derden

Wordt stap per stap verder uitgebouwd