Wie is wie?

VONAC: coördinaten medewerkers  –  2018-2019

Lies Pycke  –  lies.pycke@voop.be  –  0476 569 169

pedagogisch begeleider: pedagogisch-didactisch, taalbeleid, systeembegeleiding, individuele en groepscoaching, aanvangsbegeleiding, gedifferentieerd werken, evaluatiebeleid, handelingsplanning, interlevensbeschouwelijke dialoog e.a.  (deeltijds)

Ann Servranckx  –  ann.servranckx@voop.be  –  ann.servranckx@okoplus.be – 016 68 02 55 –  0476 56 29 68

  • competentiebegeleider OKOplus: competentieontwikkeling binnen gewoon onderwijs, begeleiding types 9 en basisaanbod, begeleiding en professionalisering ondersteuners OKOplus
  • pedagogisch begeleider: pedagogisch-didactisch, taalbeleid, professionaliseringsbeleid, zorgbeleid, handelingsplanning e.a.  (voltijds)

Ed Weijers  –  ed.weijers@voop.be  – 00 31 6 13 55 33 49

pedagogisch begeleider: bestuurlijke optimalisatie en strategie, beleidsvoerend vermogen, onderwijskwaliteit en -innovatie, samenwerking, aanvangsbegeleiding en professionalisering, volwassenenonderwijs, referentiekader onderwijskwaliteit  (deeltijds)

Johan Royeaerd  –  johan.royeaerd@voop.be  –  013 30 68 12 – 0486 031 131

  • coördinator VONAC
  • pedagogisch begeleider: strategie, kwaliteit, preventie-bewoonbaarheid-veiligheid, volwassenenonderwijs, referentiekader onderwijskwaliteit, gezondheidsbeleid, welbevinden & welzijn, integriteit, radicalisering
  • koepeltaken VOOP + beleidsdossiers en vertegenwoordigingen OKO  (voltijds)

Hans Weyns  –  hans.weyns@gmail.com  –  09 369 68 38 – 0499 37 71 76

vrijwillig medewerker: ondersteuning op vlak van regelgeving, tucht, klachtenbeheer, personeelsbeleid e.d.

Christine Marius  –  christine.marius@gmail.com –  09 369 68 38 – 0486 62 51 19

vrijwillig medewerkster: ondersteuning op vlak van o.a. schoolorganisatie en personeelsbeleid

Nancy Bal  –  nancy.bal@voop.be   –  03 230 03 84

  • voorzitster VOOP  &  VONAC
  • vertegenwoordigingen OKO

Guy Lehaen  –  info@glpb.be   –  03 230 03 84

  • webmaster VOOP & VONAC, OKO en OKOplus
  • liaison officer GDPR voor VOOP & VONAC