Wie is wie?

Wie is wie binnen Vonac?

Johan Royeaerd

johan.royeaerd@voop.be
013 30 68 12 – 0486 031 131
coördinator VONAC
koepeltaken VOOP en dossiers & vertegenwoordigingen OKO
pedagogisch begeleider: strategie, kwaliteit, preventie-welzijn-veiligheid
Meer info

Lies Pycke

lies.pycke@voop.be
0476 569 169
pedagogisch begeleider: pedagogisch-didactisch + taalbeleid + systeembegeleiding, voornamelijk voor leerplichtonderwijs
Meer info

Ann Servranckx

ann.servranckx@voop.be
016 68 02 55 – 0476 56 29 68
pedagogisch begeleider: competentiebegeleider: competentieontwikkeling in gewoon onderwijs en begeleiding types 9 en basisaanbod in BuO + deel taalbeleid
Meer info

Veerle Wauters

veerle.wauters@voop.be
0493 18 62 96
pedagogisch begeleider: zorg, gezondheid, welbevinden, gender, integriteit voor alle scholen & centra + orthopedagogische ondersteuning en begeleiding, voornamelijk voor BuO
Meer info

Christine Marius

christine.marius@gmail.com
09 369 68 38 – 0486 62 51 19
vrijwillig medewerkster: ondersteuning leerplichtonderwijs (+schoolorganisatie), vertegenwoordigingen via OKO
Meer info

Hans Weyns

hans.weyns@gmail.com
09 369 68 38 – 0499 37 71 76
vrijwillig medewerker: ondersteuning leerplichtonderwijs (+regelgeving, tucht, klachtenbeheer)
Meer info

Nancy Bal

nancy.bal@voop.be
03 230 03 84
voorzitter RvB VOOP vzw en RvB VONAC vzw
vertegenwoordigingen via OKO