Wie is wie?

Wie is wie binnen Vonac?

 • Lies Pycke  –  lies.pycke@voop.be –  0476 569 169
 • pedagogisch begeleider: pedagogisch-didactisch + taalbeleid + systeembegeleiding + individuele en groepscoaching (deeltijds)
 • Pastoor Goetschalckxstraat 52 – 2180 Ekeren

 

 • Ann Servranckx  –  ann.servranckx@voop.be  –  ann.servranckx@okoplus.be – 016 68 02 55 –  0476 56 29 68
 • competentiebegeleider: competentieontwikkeling en begeleiding binnen gewoon onderwijs +
 • begeleiding types 9 & basisaanbod binnen buitengewoon onderwijs + opvolgen en
 • professionaliseren binnen OKOplus
 • pedagogisch begeleider: deel taalbeleid + deel pedagogische begeleiding (deeltijds)
 • Beekstraat 5 – 2235 Hulshout (Westmeerbeek)

 

 • Veerle Wauters  –  veerle.wauters@voop.be  –  0493 18 62 96
 • pedagogisch begeleider: zorgbeleid, gezondheid, welbevinden, integriteit, gender;
 • orthopedagogische ondersteuning & begeleiding; implementering referentiekader
 • onderwijskwaliteit; webmaster (deeltijds)
 • Begijnenbosweg 12 – 3390 Tielt-Winge

 

 • Johan Royeaerd  –  johan.royeaerd@voop.be  –  013 30 68 12 – 0486 031 131
 • coördinator VONAC
 • pedagogisch begeleider: strategie, kwaliteit, preventie-welzijn-veiligheid, volwassenenonderwijs, implementering referentiekader onderwijskwaliteit
 • koepeltaken VOOP + beleidsdossiers en vertegenwoordigingen OKO (voltijds)
 • Schoolstraat 3 – 3540 Herk-de-Stad

 

 • Christine Marius  –  christine.marius@gmail.com –  09 369 68 38 – 0486 62 51 19
 • vrijwillig medewerkster: ondersteuning leerplichtonderwijs (o.a. schoolorganisatie)
 • Houwstraat 90 – 9340 Oordegem

 

 • Hans Weyns  –  hans.weyns@gmail.com  –  09 369 68 38 – 0499 37 71 76
 • vrijwillig medewerker: ondersteuning leerplichtonderwijs (o.a. regelgeving, tucht, klachtenbeheer, personeelsbeleid)
 • Houwstraat 90 – 9340 Oordegem

 

 • Nancy Bal  –  nancy.bal@voop.be   –  03 230 03 84
 • voorzitster VOOP  &  VONAC
 • vertegenwoordigingen OKO
 • p/a Denise Grésiac – Koninklijkelaan 9 – 2600 Berchem