VOOP werkt samen met Flanders Synergy om scholen slim te organiseren

flanderssynergy_logo_jpg“Flanders Synergy promoot, bevordert en initieert innovaties op vlak van arbeidsorganisatie in Vlaamse bedrijven, social profit organisaties en overheidsbedrijven met het oog op meer slagvaardige organisaties (in termen van efficiëntie, flexibiliteit, kwaliteitsvolle werking, innovatief en duurzaam karakter) EN een betere kwaliteit van de arbeid (meer “actieve” jobs).” Zo lezen we op de website van Flanders Synergy.

Flanders Synergy past deze missie sinds enkele jaren ook toe op het onderwijs waarbij ze samen met scholen op zoek gaan naar nieuwe manieren om zich te organiseren. Ondertussen hebben ze een werkvorm uitgewerkt die over een tweetal jaren loopt. Concreet komt het erop neer dat wanneer een school mee in een veranderingstraject van Flanders integrale-benadering-sociotechniekSynergy stapt, er een ‘kickoff’ georganiseerd wordt: een bijeenkomst met al het personeel waarin het veranderingstraject wordt toegelicht. Nadien wordt er binnen de school een kernteam samen gesteld. Dit team zal het hele veranderingstraject in de school dragen en aansturen. Bij voorkeur zitten er mensen van heel verschillende pluimage in dit team zodat alle medewerkers vertegenwoordigd zijn. Om de 12 weken legt het kernteam het resultaat van hun werk, hun voorstellen, hun beslissingen, hun keuzes en denkpistes voor aan het forum, de grote groep van medewerkers. Met de feedback uit dit forum gaat het kernteam dan weer aan de slag om opnieuw 12 weken later de resultaten daarvan voor te leggen aan het forum. In de eerste plaats wordt de visie van de school opnieuw uitgewerkt: waar staan we voor, wat is de meerwaarde van onze school, wat doen we hier eigenlijk dag in dag uit en waarom? Op basis daarvan wordt er gezocht naar nieuwe manieren om het lesgeven te organiseren zodat de visie en de missie van de school veel meer tot hun recht komen in het dagelijks werk. Uiteindelijk resulteert dit in een nieuwe organisatievorm waarin teams van leerkrachten en medewerkers de begeleiding van de leerlingen op een heel autonome manier op zich nemen. Hierbij kan ervoor gekozen worden om over meerdere jaren of meerdere vakken heen te werken. Elke school geeft dit op een eigen manier vorm. Bedoeling is dat leerkrachten meer vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgen door in zelfsturende teams te werken, dat directies zich weer richten op lange termijn beleid en dat de leerlingen zich beter omringd voelen en gedragen weten door leerkrachten die met hart en ziel hun werk doen.
Kortom: slim organiseren zodat iedereen weer met goesting naar school komt!

phpThumb_generated_thumbnailjpgTot voor kort begeleidden de medewerkers van Flanders Synergy zelf deze veranderingstrajecten bij verschillende scholen. Zij krijgen echter alsmaar meer aanvragen en voelen tegelijk dat ze hun focus op termijn willen verschuiven naar ‘het ecosysteem van het onderwijs’, nl: CLB’s, koepels, uitgeverijen die schoolboeken produceren, lerarenopleidingen, kabinet,… Ook zij moeten mee gaan in deze nieuwe vormen van organiseren als we willen dat de veranderingen in de scholen duurzaam zijn.
Daarom leidt Flanders Synergy pedagogische begeleiders van de verschillende onderwijskoepels op zodat zij zelf deze veranderingstrajecten kunnen begeleiden voor hun scholen. Johan Royeaerd en Veerle Wauters volgden afgelopen schooljaar deze opleiding, samen met Daniël Hakelbracht en Jasper Van Walleghem van IPCO.
Op 21 juni zaten Johan, Veerle, Daniël en Jasper samen met Tom Van Acker en Hakima El Meziane van Flanders Synergy om te bekijken hoe wij veranderingstrajcten binnen de scholen van OKO kunnen begeleiden en hoe Tom en Hakima ons daarbij kunnen ondersteunen.
Bedoeling is dat we vanaf schooljaar 2016-2017 kunnen starten met veranderingstrajecten binnen onze eigen scholen. Meer concrete informatie volgt hierover nog. Wij zijn alvast super enthousiast en hopen op even enthousiaste scholen die hier graag mee willen in stappen!

scale.rbOm je al wat warm te krijgen, vind hier een reportage in Koppen (16 dec 2015) over hoe de middenschool Prins van Oranje in Diest haar onderwijs nu anders organiseert nadat ze het traject met Flanders Synergy heeft doorlopen.

Wil je graag meer weten? Lees dan het boek “Scholen slim organiseren” geschreven door medewerkers van Flanders Synergy.
Of neem contact op met Veerle of Johan.

Reacties zijn gesloten.