Voorstelling nieuwe school: De Regenboog BuBao

Even voorstellen

image002Onze school De Regenboog is ontstaan in 1970 en heeft dan ook een jarenlange know-how op het gebied van het begeleiden van kinderen met leermoeilijkheden. Aanvankelijk was de school gevestigd in de Moerestraat, waar nu het cultureel centrum De Balluchon staat. Sinds 2006 zitten we in onze nieuwe en moderne schoolgebouwen in de Belhuttebaan 24 A in Koekelare.

image004

 

Naast het basisaanbod van type 1 en type 8 voor kinderen met diverse leerproblemen en leerstoornissen hadden we reeds enkele jaren een interne begeleider voor ASS. Dit is een leerkracht die kinderen met autisme tijdens extra uren kan begeleiden. Binnen de leerlingengroep hadden we nu ook al diverse kinderen met de diagnose autisme.De regenboogschool ligt in een oase van groen aan het park ‘De Mote’, wat rust brengt voor de leerlingen. De gebouwen hebben een duidelijke structuur. Speciaal voor de leerlingen met autisme werd er een ruime snoezelruimte ingericht. Maar ook aan de andere kinderen komt dit project ten goede. In de zomer van 2012 werd er tevens een nieuw dierenpark aangelegd en recent volgden er schoolmoestuintjes.

Het team van leerkrachten en therapeuten volgde ook heel wat navorming en toen er sprake was van de oprichting van type 9 maakten we een uitgebreid dossier op. Het ministerie keek enkel naar kwaliteit en niet naar regionale spreiding voor de erkenning, want heel wat dossiers werden immers afgekeurd. We waren blij toen we het goede nieuws vernamen van de goedkeuring voor type 9. Het is een teken dat de overheid en inspectie onze inspanningen binnen de Regenboog weet te waarderen.

image006

De Regenboog is een kleine school waar iedereen elkaar kent en we zo een huiselijke sfeer proberen te creëren. We zijn een soort grote familie van elkaar. Naast taal- en reken-ontwikkeling worden de kinderen begeleid naar zelfredzaamheid, positief welbevinden en zelfstandigheid om later de overstap te maken naar het secundair onderwijs en nog later naar het reguliere werkveld. Het is onze taak om ze te leren integreren in de  maatschappij. Naast de cognitieve vaardigheden oefenen we ook heel wat sociale vaardigheden.

Hoe werken we ?
De kinderen krijgen zorg op maat via eigen leerstofladders waar ze telkens zo goed als mogelijk in vorderen op weg naar het secundair onderwijs. Kinderen in het buitengewoon onderwijs werken in kleinere klasgroepjes, op eigen tempo, met aangepaste methodes en leermiddelen. Zo behalen ze hun eigen ontwikkelingsdoelen en behouden ze een positief zelfbeeld. Daarbij krijgen ze nog extra hulp tijdens de lesuren van therapeuten, zoals kinesisten en logopedisten. Met de uitbreiding naar type 9 komt er nog een ruimere omkadering aan therapeuten bij.

Wat is type 9 ?
Bij de oprichting van het buitengewoon onderwijs heeft men de kinderen ingedeeld in 8 types met dezelfde kenmerken en hulpvragen naar begeleiding toe. Tot op heden zaten de kinderen met autisme verspreid over diverse types: soms type 1, type3, of type 8. Met het M-decreet wil men kinderen met autisme allemaal onder het nieuwe type 9 samen brengen. Maar geen twee leerlingen met autisme zijn dezelfde en ze kunnen ook een andere hulpvraag hebben, daarom spreekt men eerder van autisme spectrum stoornis (ASS). Ze hebben nood aan een duidelijke structuur, kleine klasgroepen, extra uitleg, rustige werkomgeving, … dus nood aan De Regenboog. Met het M-decreet is er ook een samenvoeging van type 1 en type 8 tot type basisaanbod. Een doorverwijzing is via een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Ouders met vragen kunnen steeds terecht bij directeur Koen Denduyver voor een gesprek, infomoment en rondleiding in de Regenboog, Belhuttebaan 24 a te Koekelare. Dit kan ook via mail of telefonisch via 051 58 05 10 of 0496 23 18 03.

Info is ook te vinden via onze website.

We zijn dankbaar dat de vriendenkring van de school onze pedagogische projecten ondersteunt en elk jaar is er de eerste zaterdag van oktober eveneens een Truckrun voor onze kinderen door vzw Truckers voor kinderen.

Dit artikel staat in Eigen-Wijs nr 43 (eerste trimester 2015-2016)

image009

Reacties zijn gesloten.