vzw Levenslust BuBaO

Levenslust_cmyk

Scheestraat 74, 1750 Lennik – 02 309 28 82

– pedagogisch directeur: Leen Decordier – 02 309 28 82 – leen.decordier@bubao.be

– administratief directeur: Stefan De Kock – 02 309 28 82 – stefan.dekock@bubao.be

– zorgcoördinator: opgenomen door directies

Instellingsnummer: 25353foto levenslust bubao2

Website: www.bubao.be

E-mail: bubao@bubao.be

Schoolbestuur: vzw Levenslust  –  Else De Wachter, algemeen directeur –

else.dewachter@levenslustvzw.be

Caroline Andries – voorzitter – candries@vub.ac.be

CLB: VGC

Scholengemeenschap: De Pajot (OVSG)

Onderteuningsnetwerk: OKOplus

Levensbeschouwelijke vakken: cultuurbeschouwing

Gebruikte leerplannen: OVSG, met uitbouw van eigen leerlijnen

 

Studieaanbod:

Lager: Type 3, Type basisaanbod, Type 9