Werken aan een gezonde school, hoe doe je dat?

gezonde schoolIn februari en maart 2016 volgde Veerle een 2-daagse opleiding bij VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie). VIGeZ is een partner van de overheid en expertisecentrum dat advies, opleidingen en methodieken aanbiedt rond gezondheid in de breedste zin van het woord. Van daaruit richten zij zich ook expliciet tot het onderwijs waarbij ze leerlijnen uitwerken, didactisch materiaal aanbieden, opleidingen geven aan leerkrachten en stappenplannen en matrices aanbieden om een degelijk gezondheidsbeleid op poten te zetten in de scholen.

Het uitwerken van een gezondheidsbeleid is geen decretale verplichting voor scholen, maar gezondheidsbeleid zit wel vervlochten met zorgbeleid, regelgeving rond veiligheid, regelgeving rond infrastructuur, leerlingenparticipatie, sport op school, leerlingenbegeleiding en alle eindtermen, ontwikkelingsdoelen en VOETEN die te maken hebben met gezonde levensstijl en psychosociale gezondheid. Vandaar dat inspectie toch geregeld vraagt naar het gezondheidsbeleid van de school.
Voor VIGeZ omvat gezondheid volgende 11 domeinen: voeding, beweging, tabak, alcohol en drugs, geestelijke gezondheid, gezondheid en milieu, relaties, seksualiteit, lichaamshygiëne, veiligheid en eerste hulp en tot slot verkeersveiligheid.

Tijdens deze 2 opleidingsdagen kregen we heel concrete middelen aangereikt om een gezondheidsbeleid op school in kaart te brengen, te evalueren en verder uit te werken. Centraal daarbij staat dat het niet mag gaan om losse initiatieven, maar dat je werkt vanuit een visie die je uitwerkt in concrete acties waarbij deze verschillende acties samen een geheel vormen. Dus niet eens per jaar een lesje over gezonde voeding of een gezond ontbijt op school maar doorheen het jaar verschillende initiatieven (lessen, projecten, activiteiten) en ingrepen (affiches hangen, water gratis aanbieden, frisdrank uit de automaten halen, eetzaal gezellig maken,…) die samen meer impact hebben.
Gewapend met up-to-dat kennis en handige werkinstrumenten, ben ik er nu klaar voor om jullie te ondersteunen bij het uitwerken van een gezondheidsbeleid. Heb je vragen rond thema’s die te maken hebben met gezondheid in de brede zin van het woord? Neem dan contact op met Veerle Wauters.

Meer informatie over VIGeZ en hun aanbod aan scholen, vind je op www.gezondeschool.be en www.gezondopvoeden.be

Dit artikel verscheen in Eigen-Wijs nr 45 (mei 2016).

kieskeurig_banner_600_300_s_c1

Reacties zijn gesloten.