Vrijdenkende Onafhankelijke OnderwijsPartners

Vacature

Zin in een nieuwe uitdaging binnen een klein en enthousiast team? Wij willen ons team vanaf 01/09/2024 uitbreiden met een beleidsmedewerker!


Wie zijn wij?

VOOP is de koepel voor het vrij niet-confessioneel onderwijs in Vlaanderen en groepeert een 20-tal scholen verspreid over heel Vlaanderen.

VOOP wil een platform bieden aan bestaande scholen en aan nieuwe schoolinitiatieven die een innoverend, actueel en zingevend onderwijs willen aanreiken aan ouders en leerlingen. Leerkrachten, leerlingen en ouders zoeken naar antwoorden op de bestaande en veranderende kijk op de wereld, de samenleving, de mens en zijn zingeving, en dat vanuit de rechten van de mens en van het kind en met een brede, kritische maar open kijk.

VOOP is lid van deMens.nu. Binnen UVV, de Unie van Vrijzinnige Verenigingen, vertegenwoordigt VOOP het vrij niet-confessioneel onderwijs en zorgt ervoor dat dit meer op de Vlaamse kaart wordt gezet.

VOOP onderschrijft in haar visie als koepel en begeleidingsdienst de kernwaarden van het vrijzinnig-humanisme (zie https://demens.nu/demens-nu/).

De schoolbesturen bepalen zelf hoe ze hun eigen pedagogisch project aflijnen en realiseren, waarbij hun schoolvisie kadert binnen de visie en kernwaarden van VOOP.