Historiek

Historiek

Van bij haar oprichting in 1990 is VOOP vzw de koepel voor het vrij niet-confessioneel onderwijs in Vlaanderen, vertrekkend vanuit de kernwaarden van het vrijzinnig-humanisme.

VOOP heeft een lange geschiedenis. Ten gevolge van politieke beslissingen dienden veel onderwijsinstellingen de koepel te verlaten. Zo verdween alle hoger onderwijs, het eigen CLB, alle volwassenenonderwijs en een aantal meer onafhankelijke onderwijsinstellingen.

In een tijd waarin de vrijheid van onderwijs steeds meer onder druk komt te staan is het behoud van VOOP dan ook een prioritair gebeuren, dat weerwerk biedt aan de voortschrijdende verschraling van het Vlaamse onderwijslandschap.

Om de koepel zowel een haalbaar als zinvol toekomstperspectief te kunnen garanderen, heeft de RvB in juni 2020 ingestemd met een voorstel vanuit koepel en begeleidingsdienst van VOOP om werk te maken van een herpositionering van de organisatie als een centrum voor innovatief eigentijds, vrij, niet-confessioneel/pluralistisch onderwijs in Vlaanderen.