secundair onderwijs

Secundair onderwijs

SO voor Schoonheidszorgen Denise Grésiac vzw

Koninklijkelaan 9, 2600 Berchem - 03 230 03 84

Directeur: Nancy Bal - directie@denisegresiac.be

Instellingsnummer: 29521

Website: www.denisegresiac.be

E-mail: info@denisegresiac.be

Schoolbestuur: Secundair Onderwijs voor Schoonheidszorgen Denise Grésiac vzw

Voorzitter: John Boeck - john.boeckx@telenet.be

CLB: POV

Scholengemeenschap: geen

Ondersteuningsnetwerk: OKOplus

Levensbeschouwelijke vakken: NCZ

Studieaanbod:

Tweede graad - Dubbele finaliteit (TSO)

 • Maatschappij en welzijn: Wellness en Lifestyle

Tweede graad - Arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO)

 • Maatschappij en welzijn: haar- en Schoonheidsverzorging

Derde graad (TSO)

 • Studiegebied lichaamsverzorging: Schoonheidsverzorging (TSO)

Se-n-Se Grime

 • Voor leerlingen die geslaagd zijn in het 6de jaar Schoonheidsverzorging TSO en een diploma S.O. hebben.

IVG-School SO Middenschool

Nederkouter 112, 9000 Gent - 09 265 70 60

Directeur: Kris Van Huynegem - kris.vanhuynegem@ivgschool.be

Instellingsnummer: 46871

Website: www.ivgschool.be

E-mail: info@ivgschool.be

Schoolbestuur: vzw IVG-Scholengroep

Voorzitter: Martine Verhoeve - martine.verhoeve@ivgschool.be

CLB: GO!

Scholengemeenschap: Internetten SG Gent (GO! + POV)

Ondersteuningsnetwerk: Ondersteuningsteam Gent GO!

Levensbeschouwelijke vakken: NCZ

Studieaanbod:

Eerste graad ASO

1A

2A: 

 • Basisopties Klassieke Talen
 • Moderne Talen - Wetenschappen
 • Economie en Organisatie
 • STEM-Wetenschappen

IVG-School SO Bovenbouw

Nederkouter 112, 9000 Gent - 09 265 70 60

Directeur: Olivier Szafiro - olivier.szafiro@ivgschool.be

Instellingsnummer: 37085

Website: www.ivgschool.be

E-mail: info@ivgschool.be

Schoolbestuur: vzw IVG-Scholengroep

Voorzitter: Martine Verhoeve - martine.verhoeve@ivgschool.be

CLB: GO!

Scholengemeenschap: Internetten SG Gent (GO! + POV)

Ondersteuningsnetwerk: Ondersteuningsteam Gent GO!

Levensbeschouwelijke vakken: NCZ

Tweede graad - doorstroomfinaliteit (ASO)

 • Humane Wetenschappen
 • Economische Wetenschappen
 • Natuurwetenschappen
 • Latijn
 • Moderne Talen

Derde graad ASO

 • Economie-moderne talen
 • Latijn-wetenschappen
 • Latijn-wiskunde
 • Moderne talen-wetenschappen
 • Wetenschappen-wiskunde

Eureka onderwijs middenschool

Innovatief onderwijs en begeleiding voor normaal begaafde leerlingen met ernstige leerstoornissen en voldoende compenserende mogelijkheden

Diestsesteenweg 722, 3010 Kessel-Lo - enkel bereikbaar via school@eurekaleuven.be

Coördinator: Anny Cooreman - school@eurekaleuven.be

Instellingsnummer: 103424

Website: www.eurekaleuven.be

E-mail: school@eurekaleuven.be

Schoolbestuur: vzw Eureka Onderwijs - school@eurekaleuven.be

CLB: VCLB Leuven

Scholengemeenschap: geen

Ondersteuningsnetwerk: geen

Levensbeschouwelijke vakken: cultuurbeschouwing

Studieaanbod:

Erkend niet gesubsidieerd onderwijs voor leerlingen tussen 7 en 14 jaar met normale begaafheid en ernstige leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, ADD) of problemen met structuur.

Basisonderwijs: 2de tot en met 6de leerjaar

Diagnostisch centrum voor advies en begeleiding - https://eurekaleuven.be/diagnostiek/

Vakantiecursussen en naschoolse remediëring - https://eurekaleuven.be/vakantiecursussen/

Eureka Expert: vorming, publicaties en e-learning - https://eurekaleuven.be

Eureka ADIBib: digitale bibliotheek - www.adibib.be

Eureka Letop: eerste hulp bij leerstoornissen - www.letop.be

Freinetscholen Keerpunt SO

Adres hoofdzetel: Sint-Dorotheastraat 15, 9040 Gent - 0485 58 85 05

www.keerpuntscholen.be

Keerpunt Vorst

Keerpunt Molenbeek 

Keerpunt Hasselt - De Veranda

Keerpunt Houthalen

Keerpunt Gent

Keerpunt Oudenaarde

Keerpunt Geraardsbergen

Keerpunt Belsele

Instellingsnummer: 137381

Website: www.keerpuntscholen.be

E-mail: info@keerpuntscholen.be

Schoolbestuur: Freinetscholen Keerpunt vzw

Voorzitter: Luc Heyerick - luc.heyerick@telenet.be

CLB: raamovereenkomst met CLB stad Gent (+ 'onder-akkoorden' met lokale CLB per vestigingsplaats)

Scholengemeenschap: geen

Ondersteuningsnetwerk: diverse, verschillend per vestigingsplaats

Levensbeschouwelijke vakken: cultuurbeschouwing

Studieaanbod 

Eerste graad ASO

 • 1A: optie-uren Freinetpedagogie
 • 2A: Freinetpedagogie

Tweede graad - doorstroomfinaliteit (ASO)

 • derde leerjaar: Freinetpedagogie
 • vierde leerjaar: Freinetpedagogie

De Met SO

Adres: hoofdzetel: Tiensesteenweg 2, 3390 Tiel-Winge, 0456 38 55 58

Instellingsnummer: 137364

De MET Leuven

De MET Katelijne

De MET Tielt-Winge

Schoolbestuur: De MET vzw 

Voorzitter: Martijn Roelen - bestuur@demetleuven.eu

Zakelijk coördinator: Elke Geuens - elke.geuens@demetleuven.eu

CLB: VCLB Leuven

Scholengemeenschap: geen

Ondersteuningsnetwerk: Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant

Levensbeschouwelijke vakken: cultuurbeschouwing

Studieaanbod

Eerste graad

1A: optie-uren Latijn (4u); Leuven - Katelijne - Tielt-Winge

1B: Leuven - Katelijne - Tielt-Winge

2A: 

 • Klassieke talen; Leuven - Katelijne - Tielt-Winge
 • Moderne talen - wetenschappen; Leuven - Katelijne - Tielt-Winge
 • Economie en Organisatie; Katelijne - Tielt-Winge
 • Maatschappij en Welzijn; Katelijne - Tielt-Winge

2B: 

 • opstroomoptie; Leuven - Katelijne - Tielt-Winge

Tweede graad - doorstroomfinaliteit ASO)

 • Humane wetenschappen; Leuven (3 en 4) - Katelijne (3)
 • Economische wetenschappen ; Leuven (3 en 4) - Katelijne (3)
 • Latijn; Leuven - Katelijne

Tweede graad - dubbele finaliteit (TSO)

 • Bedrijf en Organisatie; Leuven (3 en 4) - Katelijne (3)
 • Maatschappij en welzijn; Leuven (3 en 4) - Katelijne (3)


LABSCHOLEN

LAB Sint-Niklaas

Adres: Kleibeekstraat 138, 9100 Sint-Niklaas

Instellingsnummer: 143909

LAB Sint-Niklaas – Kleibeekstraat 138, 9100 Sint-Niklaas - 0477 73 07 69

 • Directeur: Nele Rottiers - nele@labsintniklaas.be – 0485 31 68 72
 • Co-directeur: Esbjorn Fiers - esbjorn@labsintniklaas.be

Website: www.labonderwijs.be

E-Mail: info@labsintniklaas.be

Schoolbestuur: Schoolbestuur LAB Sint-Niklaas

schoolbestuur@labsintniklaas.be

CLB: VCLB Het Kompas

Scholengemeenschap: geen

Ondersteuningsnetwerk: Plus 2

Levensbeschouwelijke vakken: Cultuurbeschouwing

Studieaanbod Kleibeekstraat 138, 9100 Sint-Niklaas

Eerste graad

 • eerste leerjaar A
 • eerste leerjaar B
 • tweede leerjaar A Moderne talen en wetenschappen
 • tweede leerjaar B Stem-technieken

LAB Sint-Amands-Puurs

Adres: Hekkestraat 26, 2890 Puurs-Sint-Amands

Instellingsnummer: 132225

LAB Sint-Amands-Puurs

Vestigingsplaats Hekkestraat 26, 2890 Puurs-Sint-Amands - 03 369 59 57

Vestigingsplaats Kuitegemstraat 27, 2890 St-Amands – 03 369 59 57

 • Directeur: Kristien Bruggeman - kristien.bruggeman@labonderwijs.be – 0479 99 24 44
 • Pedagogische directeur: Nele Van Oosten – nele.vanoosten@labonderwijs.be
  0486 67 04 86

Website: www.labonderwijs.be

E-mail: info@labonderwijs.be

Schoolbestuur: Schoolbestuur LAB vzw

Voorzitter Bruno van Ranst – brunoverzekeringen@gmail.com

CLB: VCLB Het Kompas

Scholengemeenschap: GEEN

Ondersteuningsnetwerk: Plus 2

Levensbeschouwelijke vakken: Cultuurbeschouwing

Studieaanbod Kuitegemstraat 27, 2890 Puurs-Sint-Amands

Eerste graad

 • eerste leerjaar A
 • eerste leerjaar B
 • tweede leerjaar A Moderne talen en wetenschappen
 • tweede leerjaar B Stem-technieken

Tweede graad

Doorstroomfinaliteit - ASO

 • derde en vierde leerjaar: Natuurwetenschappen
 • derde en vierde leerjaar: Humane Wetenschappen

Graadloos

Onthaaljaar anderstalige nieuwkomer

Studieaanbod Hekkestraat 26, 2890 Puurs-Sint-Amands

Derde graad

Doorstroomfinaliteit - ASO

 • vijfde en zesde leerjaar Humane wetenschappen
 • vijfde en zesde leerjaar Moderne talen-wetenschappen
 • vijfde en zesde leerjaar Wetenschappen-wiskunde