secundair onderwijs

Secundair onderwijs

SO voor Schoonheidszorgen Denise Grésiac vzw

Koninklijkelaan 9, 2600 Berchem - 03 230 03 84

Directeur: Nancy Bal - directie@denisegresiac.be

Instellingsnummer: 29521

Website: www.denisegresiac.be

E-mail: info@denisegresiac.be

Schoolbestuur: Secundair Onderwijs voor Schoonheidszorgen Denise Grésiac vzw

Voorzitter: John Boeck - john.boeckx@telenet.be

CLB: POV

Scholengemeenschap: geen

Ondersteuningsnetwerk: OKOplus

Levensbeschouwelijke vakken: NCZ

Studieaanbod:

Tweede graad - Dubbele finaliteit (TSO)

 • Wellness en lifestyle

Tweede graad - Arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO)

 • Studiegebied maatschappij en welzijn: haar- en schoonheidsverzorging

Derde graad - Dubbele finaliteit (TSO) 

 • Wellness en schoonheid

Derde graad (TSO)

 • Studiegebied lichaamsverzorging: Schoonheidsverzorging (TSO)

Se-n-Se Grime (7e jaar)

 • Voor leerlingen die geslaagd zijn in het 6de jaar Schoonheidsverzorging TSO en een diploma S.O. hebben.

Eureka onderwijs middenschool

Innovatief onderwijs en begeleiding voor normaal begaafde leerlingen met ernstige leerstoornissen en voldoende compenserende mogelijkheden

Diestsesteenweg 722, 3010 Kessel-Lo - enkel bereikbaar via school@eurekaleuven.be

Coördinator: Anny Cooreman - school@eurekaleuven.be

Instellingsnummer: 103424

Website: www.eurekaleuven.be

E-mail: school@eurekaleuven.be

Schoolbestuur: vzw Eureka Onderwijs - school@eurekaleuven.be

CLB: VCLB Leuven

Scholengemeenschap: geen

Ondersteuningsnetwerk: geen

Levensbeschouwelijke vakken: cultuurbeschouwing

Studieaanbod:

Erkend niet gesubsidieerd onderwijs voor leerlingen tussen 7 en 14 jaar met normale begaafheid en ernstige leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, ADD) of problemen met structuur.

Basisonderwijs: 2de tot en met 6de leerjaar

Diagnostisch centrum voor advies en begeleiding - https://eurekaleuven.be/diagnostiek/

Vakantiecursussen en naschoolse remediëring - https://eurekaleuven.be/vakantiecursussen/

Eureka Expert: vorming, publicaties en e-learning - https://eurekaleuven.be

Eureka ADIBib: digitale bibliotheek - www.adibib.be

Eureka Letop: eerste hulp bij leerstoornissen - www.letop.be

Freinetscholen Keerpunt SO

Adres hoofdzetel: Sint-Dorotheastraat 15, 9040 Gent - 0485 58 85 05

www.keerpuntscholen.be

Keerpunt Vorst

Keerpunt Molenbeek 

Keerpunt Hasselt - De Veranda

Keerpunt Houthalen

Keerpunt Gent

Keerpunt Oudenaarde

Keerpunt Geraardsbergen

Keerpunt  Lokeren

Keerpunt Antwerpen

Instellingsnummer: 137381

Website: www.keerpuntscholen.be

E-mail: info@keerpuntscholen.be

Schoolbestuur: Freinetscholen Keerpunt vzw

Voorzitter: Luc Heyerick - luc.heyerick@telenet.be

CLB: raamovereenkomst met CLB stad Gent (+ 'onder-akkoorden' met lokale CLB per vestigingsplaats)

Scholengemeenschap: geen

Ondersteuningsnetwerk: diverse, verschillend per vestigingsplaats

Levensbeschouwelijke vakken: cultuurbeschouwing

Studieaanbod 

Eerste graad ASO

 • 1A: optie-uren Freinetpedagogie
 • 1B: optie-uren Freinetpedagogie
 • 2A: Freinetpedagogie

Tweede graad - doorstroomfinaliteit (ASO)

 • derde leerjaar: Freinetpedagogie
 • vierde leerjaar: Freinetpedagogie

Derde graad - doorstroomfinaliteit (ASO)

 • vijfde leerjaar: Freinetpedagogie

De Met SO

Adres: hoofdzetel: Tiensesteenweg 2, 3390 Tiel-Winge, 0456 38 55 58

Instellingsnummer: 137364

De MET Leuven

De MET Katelijne

De MET Tielt-Winge

Schoolbestuur: De MET vzw 

Voorzitter: Martijn Roelen - bestuur@demetleuven.eu

Zakelijk coördinator: Elke Geuens - elke.geuens@demetleuven.eu

CLB: VCLB Leuven

Scholengemeenschap: geen

Ondersteuningsnetwerk: Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant

Levensbeschouwelijke vakken: cultuurbeschouwing

Studieaanbod

Eerste graad

1A: optie-uren Latijn (4u) of zonder; Leuven - Katelijne - Tielt-Winge

1B: Leuven 

2A: 

 • Klassieke talen; Leuven - Katelijne - Tielt-Winge
 • Moderne talen - wetenschappen; Leuven - Katelijne - Tielt-Winge
 • Economie en Organisatie; Katelijne - Tielt-Winge
 • Maatschappij en Welzijn; Katelijne - Tielt-Winge

2B: 

 • opstroomoptie; Leuven - Katelijne - Tielt-Winge

Tweede graad - doorstroomfinaliteit ASO

 • Humane wetenschappen; Leuven (3 en 4) - Katelijne (3 en 4) - Tielt-Winge (3 en 4)
 • Economische wetenschappen; Leuven (3 en 4) - Katelijne (3 en 4) - Tielt-Winge (3 en 4)
 • Latijn; Leuven (3 en 4) - Katelijne (3 en 4) - Tielt-Winge (3 en 4)

Derde graad - doorstroomfinaliteit ASO (5e jaar)

 • Economie - Wiskunde; Leuven
 • Humane Wetenschappen; Leuven

Tweede graad - dubbele finaliteit (TSO)

 • Bedrijf en Organisatie; Leuven (3 en 4) - Katelijne (3 en 4) - Tielt-Winge (3 en 4)
 • Maatschappij en welzijn; Leuven (3 en 4) - Katelijne (3 en 4) - Tielt-Winge (3 en 4)

Derde graad (5e jaar)

 • Bedrijfsorganisatie; Leuven
 • Opvoeding en begeleiding: Leuven


LAB-Sint-Niklaas

Adres: Kleibeekstraat 138, 9100 Sint-Niklaas

Instellingsnummer: 143909

LAB Sint-Niklaas – Kleibeekstraat 138, 9100 Sint-Niklaas - 0477 73 07 69

Website: www.labonderwijs.be

E-Mail: info@labsintniklaas.be

Schoolbestuur: Schoolbestuur LAB Sint-Niklaas

schoolbestuur@labsintniklaas.be

CLB: VCLB Het Kompas

Scholengemeenschap: geen

Ondersteuningsnetwerk: Plus 2

Levensbeschouwelijke vakken: Cultuurbeschouwing

Studieaanbod Kleibeekstraat 138, 9100 Sint-Niklaas

Eerste graad

 • eerste leerjaar A
 • eerste leerjaar B
 • tweede leerjaar A Moderne talen en wetenschappen
 • tweede leerjaar B Stem-technieken


LAB Sint-Amands-Puurs

Adres: Hekkestraat 26, 2890 Puurs-Sint-Amands

Instellingsnummer: 132225

LAB Sint-Amands-Puurs

Vestigingsplaats Hekkestraat 26, 2890 Puurs-Sint-Amands - 03 369 59 57

Vestigingsplaats Kuitegemstraat 27, 2890 St-Amands – 03 369 59 57

Website: www.labonderwijs.be

E-mail: info@labonderwijs.be

Schoolbestuur: Schoolbestuur LAB vzw

Voorzitter Bruno van Ranst – brunoverzekeringen@gmail.com

CLB: VCLB Het Kompas

Scholengemeenschap: GEEN

Ondersteuningsnetwerk: Plus 2

Levensbeschouwelijke vakken: Cultuurbeschouwing

Studieaanbod Kuitegemstraat 27, 2890 Puurs-Sint-Amands

Eerste graad

 • eerste leerjaar A
 • eerste leerjaar B
 • tweede leerjaar A Moderne talen en wetenschappen
 • tweede leerjaar B Stem-technieken

Tweede graad

Doorstroomfinaliteit - ASO

 • derde en vierde leerjaar: Natuurwetenschappen
 • derde en vierde leerjaar: Humane Wetenschappen
 • derde jaar: Moderne talen

Graadloos

Onthaaljaar anderstalige nieuwkomer

Studieaanbod Hekkestraat 26, 2890 Puurs-Sint-Amands

Derde graad

Doorstroomfinaliteit - ASO

 • vijfde en zesde leerjaar Humane wetenschappen
 • vijfde en zesde leerjaar Moderne talen-wetenschappen
 • vijfde en zesde leerjaar Wetenschappen-wiskunde