Raad van bestuur - Algemene vergadering

Raad van bestuur

De raad van bestuur van VOOP komt een 4-tal keer per jaar samen. De samenstelling van deze raad is representatief voor al onze scholen.

Tijdens deze vergaderingen worden:

  • de lopende zaken en de dagelijkse werking van VOOP besproken. 
  • belangrijke en dringende dossiers besproken en wordt er een standpunt ingenomen
  • de algemene vergaderingen voorbereid

Algemene vergadering

Onze algemene vergadering is samengesteld uit directeurs en leden van de bestuursorganen van onze scholen. De leden van de algemene vergadering komen 2 keer per jaar samen.

Deze vergaderingen hebben o.a. als doel:

  • informeren en toelichten van nieuwe regelgeving
  • up-to-date houden van de belangrijkste wijzigingen binnen onze organisatie
  • netwerking tussen directies en bestuursleden van onze scholen