Raad van bestuur - Algemene vergadering

Raad van bestuur

De raad van bestuur van VOOP komt een 4-tal keer per jaar samen. De samenstelling van deze raad is representatief voor al onze scholen.

Tijdens deze vergaderingen worden:

 • de lopende zaken en de dagelijkse werking van VOOP besproken. 
 • belangrijke en dringende dossiers besproken en wordt er een standpunt ingenomen
 • de algemene vergaderingen voorbereid

Ons bestuur is als volgt samengesteld:

 • Bob Gebruers (voorzitter)

 • Kristien Bruggeman (ondervoorzitter)

 • Jan Marien (penningmeester)

 • Koen Denduyver

 • Nancy Bal

 • Luc Heyerick

 • Wim Roosens

 • Hans Weyns

Algemene vergadering

Onze algemene vergadering is samengesteld uit directeurs en leden van de bestuursorganen van onze scholen. De leden van de algemene vergadering komen 2 keer per jaar samen.

Deze vergaderingen hebben o.a. als doel:

 • informeren en toelichten van nieuwe regelgeving
 • up-to-date houden van de belangrijkste wijzigingen binnen onze organisatie
 • netwerking tussen directies en bestuursleden van onze scholen