Visie op begeleiding

Visie op begeleiding

De school is een lerende organisatie die haar eigen doelen vooropstelt en nastreeft. Zij ziet het belang in van een voortdurend proces van groeien en borgen. Zij beschouwt de leraar als een professional die bij de uitvoering van zijn opdracht uitgaat van de eigen opvattingen en de eigen expertise en ervaringen, doch met een open houding om te leren.

VOOP vindt het dan ook heel belangrijk om op vlak van begeleiding een brede ondersteuning aan te bieden. We voorzien hiervoor een continuüm van geïntegreerde begeleidings- en professionaliseringsinitiatieven. Dit kan gaan van informatieverstrekking tot vorming, coaching, begeleiding en trajectmatige ondersteuning.

Een geïntegreerde en doorleefde visie op begeleiden geeft richting aan ons handelen en onderbouwt de werking van de pedagogische begeleiding van VOOP. Pedagogisch begeleiders van VOOP werken:

  • Op maat, dichtbij en met respect voor het eigen pedagogisch project van de school.
  • Vertrouwend in voortdurend groeien van de school.
  • Samen met en van elkaar lerend.
  • Gericht en met haalbare doelen.