Pedagogische begeleiding

Pedagogische begeleiding

Onze pedagogische begeleidingsdienst versterkt, inspireert en verbindt scholen door vanuit een warme vertrouwensrelatie te begeleiden en te ondersteunen. Het doet dit op een geïntegreerde manier vanuit een intern reflectief vermogen.

Brede begeleiding en ondersteuning

VOOP ondersteunt en begeleidt scholen op heel veel domeinen en dat zowel procesmatig als inhoudelijk: pedagogisch-didactisch, beleidsmatig, bij kwaliteitsontwikkeling, competentieontwikkeling, professionalisering, innovaties, e.a. Waar we zelf onvoldoende expertise in huis hebben nemen we een makelaarsrol op. De uitbouw van een studiedienst binnen VOOP verhoogt de mogelijkheden in deze aanzienlijk.

Integratie van begeleiding, ondersteuning en nascholing

VOOP werkt nog vrijwel enkel met geïntegreerde, langer lopende trajecten, waarbij begeleiding, ondersteuning en nascholing vervlochten worden. Meerdere begeleiders worden hierbij ingeschakeld op basis van een set van criteria. Deze trajecten zijn steeds op maat van de school en worden in onderling overleg met de school permanent geëvalueerd en bijgestuurd.

Klemtoon op functioneren van mensen

Hoewel schoolorganisatorische ondersteuning aangereikt blijft, verschuift de klemtoon progressief naar het functioneren van mensen. Het hele team, deelteams of individuele medewerkers worden intensief en soms gepersonaliseerd ondersteund op de klasvloer via coaching en begeleiding op maat in functie van professionalisering.

Hechte ploeg van ervaren begeleiders met een brede en open kijk op onderwijs

VOOP heeft een enthousiaste ploeg van begeleiders uitgebouwd, die van veel markten thuis zijn. Elk van de begeleiders kan dan ook in heel diverse situaties worden ingezet. Door de vlotte onderlinge samenwerking wordt de resultaatgerichtheid verder versterkt, zowel inhoudelijk als procesmatig. Daarnaast bouwt VOOP aan een netwerk van derden, met wie nauw kan worden samengewerkt en die vanuit hun eigen specifieke ervaring of kennis kunnen worden ingezet in de VOOP-scholen.

Netwerkmomenten

Voor onze aangesloten scholen organiseren we tal van netwerkmomenten op heel diverse manieren. De doelgroepen hierbij zijn divers: bestuurders, directies, middenkader, leerkrachten, paramedici, ... Inhoudelijk werken we hier zowel aanbod- als vraaggestuurd.

De begeleidingsdienst als kritische vriend

VOOP wil voor de eigen scholen ook een kritisch oog zijn, dat van opzij mee kijkt en mee luistert en terugkoppeling geeft. Je moet ver staan om te verstaan. Scholen geven invulling aan kwaliteitsvol onderwijs, zich daarbij baserend op wetenschappelijke standaarden. Tevens wil VOOP een kritische kijk laten zien op sommige onderwijsontwikkelingen, waar soms te vanzelfsprekend wordt uitgegaan van hun zinvolheid.