buitengewoon secundair onderwijs

Blijdorp BuSO

Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout - 052 39 99 90

- directeur: Greet Boeykens - 052 39 99 90 - greet.boeykens@blijdorp.be

directeur ad interim: Dominiek Van Wiele - 052 39 99 90 - 0493 40 55 08 -

dominiek.vanwiele@blijdorp.be

- orthopedagogen: Sien Jansergers - 052 39 99 90 - sien.jansergers@blijdorp.be

Erik De Vis - 052 39 99 90 - erik.devis@blijdorp.be

Instellingsnummer: 46003

Website: www.blijdorp.be

E-mail: greet.boeykens@blijdorp.be

Schoolbestuur: vzw Blijdorp - Sonja De Wolf - sonja.dewolf@blijdorp.be en Katleen Van Hoey -

katleen.vanhoey@blijdorp.be (gemandateerd door Raad van Bestuur)

CLB: VCLB

Scholengemeenscahp: geen

Ondersteuningsnetwerk: OKOplus

Levensbeschouwelijke vakken: RKG / NCZ/ IS/ PEG / andere mogelijk

Gebruikte leerplannen: eigen leerplannen


Studieaanbod buitengewoon secundair onderwijs
:

Type 2 Opleidingsvorm 1

vzw Levenslust BuSO

Scheestraat 74, 1750 Lennik - 02 568 11 00

- directie: Filip Helleputte - 02 568 11 05 - filip.helleputte@levenslustvzw.be

- leerlingbegeleiding: Karlien De Cock - 0472 21 65 37 - karlien.decock@levenslustvzw.be

Instellingsnummer: 27417

Website: www.levenslustvzw.be

E-mail: buso@levenslustvzw.be

Schoolbestuur: vzw Levenslust - Else De Wachter, algemeen directeur -

else.dewachter@levenslustvzw.be

Caroline Andries - voorzitter - candries@vub.ac.be

CLB: VGC

Scholengemeenschap: geen

Ondersteuningsnetwerk: OKOplus

Levensbeschouwelijke vakken: NCZ/Islam/Katholieke godsdienst

Gebruikte leerplannen: eigen leerplannen

Studieaanbod buitengewoon secundair onderwijs:

Opleidingsvorm 3: Beroepsonderwijs

Afdelingen:

- Werkplaatsschrijnwerker

- Grootkeukenmedewerker

Ingerichte types:

- Type basisaanbod

- Type 3

Duaal: Medewerker Fastfood Duaal (kwalificatiefase en integratiefase)

Pedagogisch Centrum Wagenschot BuSO vzw

Steenweg 2, 9810 Eke-Nazareth - 09 280 89 60

- coördinatieteam: Kim Van Hoever, Werner De Bleser, Lindsay De Koker

- TAC: Werner De Bleser - werner.debleser@wagenschot.be

- orthopedagoge: Kim Van Hoever - kimvanhoever@wagenschot.be

- leerlingbegeleiding: Lindsey De Koker - lindsay.dekoker@wagenschot.be

Instellingsnummer: 028324

Website: www.wagenschot.be

E-mail: school@wagenschot.be

Facebook: Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw

Instagrampagina: wagenschot_vzw

Schoolbestuur: Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw

Marc Tieberghien: marc.tieberghien@wagenschot.be

CLB: Interstedelijk CLB Gent - Contactpersoon CLB: Ans De Potter

Scholengemeenschap: SG 26 (GO! scholengroep 24)

Ondersteuningsnetwerk: Pedagogische Begeleidingsdienst GO!

Levensbeschouwelijke vakken: NCZ/godsdienst/islam

Gebruikte leerplannen: leerplannen buitengewoon onderwijs (ontwikkelingsdoelen en opleidingsprofielen, vertaald naar groepswerkplannen)

Studieaanbod:

- Opleidingsvorm 2: opleiding voorbereidend op beschutte tewerkstelling of aangepaste tewerkstelling in normaal economisch circuit

Ingerichte types:

- Type 2

- Type 3

Focus op arbeidsattitudes + 6 technieken (metaal, hout, assemblage, verpakking en verzending, groendienst, hersteldienst)

- Opleidingsvorm 3: buitengewoon aangepast beroepsonderwijs

Afdelingen:

- Hoeklasser

- Grootkeukenmedewerker

- Duaal medewerker fastfood

Ingerichte types:

- Type basisaanbod

- Type 3