Onze scholen

Onze scholen

De koepel telt een twintigtal scholen met zowel gewoon als buitengewoon onderwijs, lager evenals secundair. De scholen liggen verspreid over heel Vlaanderen.

Basisonderwijs

Buitengewoon basisonderwijs

Secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs