Visie en missie

Visie en missie 

VOOP is een koepel voor vrijdenkende, kritische en innovatieve scholen. We omarmen de onderlinge diversiteit als een collectieve kracht die ons stimuleert om blijvend te leren van en met elkaar. Zo bouwt VOOP aan een sterk netwerk van scholen die samen streven naar meer onderwijskwaliteit.

VOOP is een koepel die met lef en kennis van zaken durft wegen op het Vlaamse onderwijsbeleid. Vrijheid van onderwijs staat daarbij centraal omdat net die vrijheid om wetenschappelijk onderbouwde veranderingen door te voeren, ruimte geeft om te groeien en te leren, om te bouwen aan scholen met een hoge onderwijskwaliteit.

VOOP is een koepel voor scholen met een sterke wil en een gezonde portie lef. Een koepel die unieke pedagogische projecten verbindt, met respect voor het unieke karakter van elke school en aandacht voor de individuele en collectieve noden.

VOOP is een strategische medestander voor zijn scholen. Vanuit zijn strategische sterkte is de koepel in staat om tekortkomingen in het onderwijssysteem te detecteren en ze oplossingsgericht aan te pakken. Zo kan VOOP gerichte input geven aan het Vlaamse onderwijsbeleid vanuit een gezamenlijke gerichtheid op de verbetering van het onderwijskader.

Kernwaarden

  • Constructief-kritische vrijdenker met open geest
  • Samenwerking en co-creatie
  • Durf & lef om grensverleggend te zijn, om het "normale" in vraag te (blijven) stellen
  • Open & warm vanuit verbinding en nabijheid
  • Weerbaar & veerkrachtig

Toegevoegde waarde

De unieke samenstelling van VOOP stelt ons in staat om een grote expertise op te bouwen rond de noden en voorwaarden om innovatief en kwaliteitsvol onderwijs aan te kunnen bieden.

Met respect voor de eigenheid van alle leden, verzamelt VOOP op die manier inzichten waarmee we een stempel kunnen drukken op het beleid en waarmee we het grondwettelijk recht "Vrijheid van onderwijs" in het Vlaamse onderwijsveld vanuit een unieke positie vrijwaren.

VOOP neemt daarbij enerzijds de rol op van makelaar en kan zo optimaal inspelen op de individuele en collectieve leernoden van de leden. Anderzijds faciliteert VOOP de uitwisseling van expertise tussen en binnen de scholen via lerende netwerken, opleidingen en trajecten op maat.