Begeleidingsplan

Wat doen wij?

De pedagogische begeleidingsdienst begeleidt de onderwijsinstellingen in kwestie en hun personeelsleden in het verstrekken van kwaliteitsonderwijs en kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding, zoals bepaald in artikel 4, § 2 van het decreet van kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009, laatst gewijzigd op 25 mei 2022.

Dit houdt in dat de pedagogische begeleidingsdiensten werken aan de volgende doelstellingen via de begeleiding die ze opzetten, waarbij ze vertrekken vanuit het pedagogisch, artistiek-pedagogisch of agogisch project van de onderwijsinstelling in kwestie en ze steeds rekening houden met de noden en de vragen van de onderwijsinstelling in kwestie:

  • Het versterken van de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden van onderwijsinstellingen, in rechtstreeks contact, met aandacht voor het versterken van hun pedagogisch en didactisch handelen en met het oog op de ontwikkeling van alle lerenden.
  • Het versterken van de onderwijsinstellingen als professionele lerende organisatie. De pedagogische begeleidingsdiensten geven hierbij voorrang aan die instellingen waar zich de grootste noden op deze vlakken situeren.
  • Het ondersteunen van de onderwijsinstellingen in kwestie bij de realisatie van hun eigen pedagogisch, artistiek-pedagogisch of agogisch project.
  • Het begeleiden van de implementatie van bepaalde beleidsprioriteiten van de Vlaamse Regering bij de onderwijsinstellingen.

VOOP engageert zich om heel breed in te zetten op een heel brede ondersteuning op maat van de scholen.