Over ons

Vrijdenkende Onafhankelijke OnderwijsPartners

Als koepel ondersteunen en vertegenwoordigen wij elk vrij, niet-confessioneel schoolbestuur dat wil gaan voor een groeiende onderwijskwaliteit binnen zijn scholen. We doen dat op een transparante en toegankelijke manier en met behoud van de autonomie.

Behoud van de eigenheid van de school

De visie op onderwijskwaliteit van een school(bestuur) staat voor ons centraal. Ieder bestuur bepaalt zelf hoe het de kwaliteit van zijn onderwijs -via het eigen pedagogisch project- naar een professioneler niveau wil brengen. Wij bieden een spiegel, ondersteunen het reflectief en innovatief vermogen en begeleiden scholen en schoolbesturen in het realiseren van hun project. Deze autonomie is er zowel voor scholen die reeds lang bij VOOP zijn aangesloten als voor recent toegetreden instellingen of voor nieuwe schoolinitiatieven.

Durven buiten de lijntjes kleuren

Wij kleuren graag mee. Scholen die het gevoel hebben het anders te willen aanpakken om hun onderwijskwaliteit verder te optimaliseren, begeleiden we aan de hand van (her-)profileringstrajecten, van zelfregulerend en kwaliteitsgericht werken, van dynamisch zichzelf bijsturen.

Steun voor nieuwe schoolinitiatieven

Vzw's die zelf een school aan het opstarten zijn of pas opgestarte scholen, zijn bij ons aan het juiste adres. Vanuit onze studiedienst ondersteunen we deze scholen met raad en daad, begeleiden hen bij de regelgeving en technische uitwerking en nemen hen op binnen een inspirerend netwerk van opstartende initiatieven waardoor ze beter in staat zijn hun project te realiseren.

Centrum voor eigentijds onderwijs

VOOP herprofileert ook zichzelf en evolueert naar een centrum voor eigentijds, vrij niet-confessioneel onderwijs. Hiertoe reiken we zowel aan de huidige scholen als aan nieuwe initiatieven, op vraaggestuurde wijze, mogelijke wegen aan en geven de nodige ondersteuning opdat de scholen hun pedagogisch project kunnen realiseren. Eigentijds staat bij VOOP voor beweging, voor niet stil staan, voor lerende organisaties die zichzelf steeds verder willen ontwikkelen en creatief blijven zoeken naar onderwijskwaliteit.

Samenwerking binnen OKO

VOOP is een van de vier koepels binnen het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO). OKO is voor de overheid de vijfde onderwijskoepel in Vlaanderen. De tientallen vertegenwoordigingen die worden opgenomen vanuit dit engagement zorgen ervoor dat ook kleine onderwijsverstrekkers toch betrokken worden bij en impact blijven hebben op het brede onderwijsbeleid in Vlaanderen.

Samenwerking met deMens.nu

VOOP is lid van DeMens.nu en wenst hier actief invulling aan te geven door daar waar mogelijk samen te werken met het bureau van deMens.nu. VOOP vertegenwoordigt binnen UVV (Unie van Vrijzinnige Verenigingen) het vrij niet-confessioneel onderwijs en zorgt ervoor dat dit meer op de Vlaamse kaart wordt gezet. DeMens.nu ondersteunt VOOP via een meerjarig project dat het mogelijk maakt de eigen studiedienst vorm te geven.

Doelbewust minimale kost voor lidmaatschap en begeleiding

VOOP wil alle schoolbesturen, ook opstartende initiatieven, de kans geven om te kunnen toetreden. Daarom wordt het lidgeld doelbewust zeer laag gehouden. Vanuit diezelfde gedachte zijn ook de begeleiding, ondersteuning en nascholing binnen VOOP gratis.